myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com Save world life http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55559.html <div style="font-size: 14px; color: rgb(107, 93, 64); font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 21.3333320617676px; background-color: rgb(255, 253, 248);"> <p style="text-align: center;"><font size="4"><a href="https://sites.google.com/site/pinkkiesupitanuritamon/globalwarming/hot.gif?attredirects=0" imageanchor="1" style="outline: none; text-decoration: none; color: rgb(229, 142, 90); border-bottom-style: none; background-image: none;"><span style="color:#000000;"><img border="0" height="377" src="https://sites.google.com/site/pinkkiesupitanuritamon/_/rsrc/1338354555295/globalwarming/hot.gif?height=377&amp;width=407" style="border: 0px; vertical-align: middle; padding: 0px; width: 412px; height: 384px;" width="407" /></span></a></font></p> </div> <div style="font-size: 14px; color: rgb(107, 93, 64); font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 21.3333320617676px; background-color: rgb(255, 253, 248);"><span style="color:#000000;"><font size="4"><strong>ภาวะโลกร้อน</strong>&nbsp;(Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยภาวะโลกร้อน ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ, การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นอกจากนั้นมนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วยพร้อมๆ กับการที่เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของ ภาวะโลกร้อน&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว บรรยากาศของโลกทำหน้าที่ปกป้องรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกได้ โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนทำให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ (บางครั้งเราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุนี้ว่า &ldquo;ไอโอโนสเฟียร์&rdquo; มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุสำหรับการสื่อสาร) รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลงมา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ ๑๙ - ๔๘ กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์ ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่สามารถส่องทะลุชั้นบรรยากาศได้</font></span> <div style="line-height: 21.3333320617676px;"> <p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><font size="4"><a href="https://sites.google.com/site/pinkkiesupitanuritamon/world/Recycle_Bin_big.jpg?attredirects=0" imageanchor="1" style="outline: none; text-decoration: none; color: rgb(229, 142, 90); border-bottom-style: none; background-image: none;"><span style="color:#000000;"><img border="0" height="321" src="https://sites.google.com/site/pinkkiesupitanuritamon/_/rsrc/1338354975141/world/Recycle_Bin_big.jpg?height=321&amp;width=744" style="border: 0px; vertical-align: middle; padding: 0px; width: 750px; height: 346px;" width="744" /></span></a></font></strong></font></p> </div> <div style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><strong><font size="4">10 อย่างง่ายๆ หยุด ภาวะโลกร้อน</font></strong><br /> ภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรง คุณสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆ ด้วย 10 วิธีต่อไปนี้</font></span></div> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>1. เปลี่ยนหลอดไฟ</u><br /> การเปลี่ยนหลอดไปจากหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดไฟหนึ่งดวง จะช่วยลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 150 ปอนด์ต่อปี</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>2. ขับรถให้น้อยลง</u><br /> หากเป็นระยะทางใกล้ๆ สามารถเดินหรือขี่จักรยานแทนได้ การขับรถยนตร์เป็นระยะทาง 1 ไมล์จะปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ 1 ปอนด์</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>3. รีไซเคิลของใช้</u><br /> ลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่งนึงจะช่วยลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2400 ปอนด์ต่อปี</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>4. เช็คลมยาง</u><br /> การขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจทำให้เปลืองน้ำมันขึ้นได้ถึง 3% จากปกติ<br /> น้ำมันๆทุกๆแกลลอนที่ประหยัดได้ จะลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 20 ปอนด์</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>5. ใช้น้ำร้อนให้น้อยลง</u><br /> ในการทำน้ำร้อน ใช้พลังงานในการต้มสูงมาก การปรับเครื่องทำน้ำอุ่น ให้มีอุณหภูมิและแรงน้ำให้น้อยลง จะลด คาร์บอนไดออกไซด ์ได้ 350 ปอนด์ต่อปี หรือการซักผ้าในน้ำเย็น จะลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ 500 ปอนด์</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>6. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ</u><br /> เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10 % จะลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1200 ปอนด์ต่อปี</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>7. ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ</u><br /> ในฤดูร้อน หากใช้เครื่องปรับอากาศ ควรใช้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>8. ปลูกต้นไม้</u><br /> การ ปลูกต้นไม้ หนึ่งต้น จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของมัน</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3"><u>9. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่</u><br /> ปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ใช้ จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับพันปอนด์ต่อปี</font></span></p> <p style="line-height: 21.3333320617676px;"><span style="color:#000000;"><font size="3">และอย่างสุดท้าย<br /> <u>10. บอกเพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับวิธีเหล่านี้</u></font></span></p> <span style="color:#000000;">CR.&nbsp;https://sites.google.com/site/pinkkiesupitanuritamon/home</span></div> Wed, 25 Feb 2015 21:04:00 +0700 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โครงงานเทคโนโลยี http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55546.html <div class="head-article" id="article-category-name" style="color: rgb(82, 82, 82); height: 25px; font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 0px 0px 4px; padding: 5px 0px 0px 35px; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; background: url(http://www.myreadyweb.com/images/main_icon/article.png) 0% 50% no-repeat no-repeat;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">บทที่ 6 โครงงานเทคโนโลยี</span></div> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><strong>รหัสวิชา ง&nbsp;</strong><strong>22101 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ชื่อวิชา&nbsp; การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>ช่วงชั้นที่&nbsp; 3&nbsp; ชั้นปีที่&nbsp;&nbsp;</strong><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>ครูผู้สอน ดรุณี&nbsp;&nbsp; กันธมาลา</strong><br /> <strong>โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย&nbsp; จังหวัดเชียงใหม่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>บทที่ 6&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่อง&nbsp; ความคิดสร้างสรรค์กับโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>สาระที่&nbsp; 3</strong><strong>:&nbsp; การออกแบบและเทคโนโลยี</strong><br /> <strong>มาตรฐาน ง 3.</strong><strong>1</strong>&nbsp; :&nbsp; เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี&nbsp; ใช้ความรู้&nbsp; ภูมิปัญญา&nbsp; จินตนาการ&nbsp; และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ&nbsp; สร้างสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; วิธีการเชิงกลยุทธ์&nbsp; ตามกระบวนการเทคโนโลยี&nbsp; สามารถตัดสินใจ&nbsp; เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต&nbsp; สังคม&nbsp; สิ่งแวดล้อม&nbsp; โลกของงานและอาชีพ<br /> &nbsp;<br /> <strong>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp; เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 2.&nbsp; เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน<br /> 3.&nbsp; เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี<br /> 4.&nbsp; เข้าใจความหมาย ความสำคัญ&nbsp; ประโยชน์ เกี่ยวกับ สังคมออนไลน์ และ เว็บไซค์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp; นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซค์ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้<br /> &nbsp;<br /> <strong>&nbsp; จุดประสงค์การเรียนรู้</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.&nbsp; อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 2.&nbsp; อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน<br /> 3.&nbsp; อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี<br /> 4.&nbsp; บอกความหมาย ความสำคัญ&nbsp; ประโยชน์ เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ และ เว็บไซค์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp; สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซค์ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.&nbsp; สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เรื่อง ความความคิดสร้างสรรค์ และโครงงานได้<br /> &nbsp;<br /> <strong>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</strong><br /> &nbsp; มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการคิด<br /> &nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการแก้ปัญหา<br /> &nbsp;&nbsp; 4. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; 5.&nbsp;&nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี<br /> &nbsp;<br /> <br /> <font size="4">ขั้น ตอนการออกแบบเว็ปไซด์จาก www.myreadyweb.com ซึ่งเป็นเว็ปที่สามารถออกแบบเว็ปไซด์ได้ง่ายเพราะเป็นเว็ปสำเร็จรูป เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นฝึกสร้างเว็ปเพจของตนเอง อาจยาวไปหน่อย แต่เพราะรักจึงต้องยาว แล้วก็ห้ามข้ามด้วยนะครับถ้าข้ามเดี๋ยวไม่รู้เรื่องแน่นอน<br /> <br /> <u>ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสมัครเว็ปไซด์</u><br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/S1slE.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 1. เข้า&nbsp;<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">www.myreadyweb.com แล้วกด &#39;เปิดเว็ปไซด์ฟรี!!&#39; จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา หากกดอันอื่นคุณจะต้องเสียเงินนะครับ</span></font><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. หลังจาก</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ให้กด &#39;สมัคร&#39; ต้องกดที่สีเขียวเท่านั้น&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">หากกดอันอื่นคุณจะต้องเสียเงินนะครับ ยกเว้นว่าคุณจะรวยจะกดก็ไม่ว่ากัน</span><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img alt="" src="http://i.imgur.com/q7ALq.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 3. กรอก ข้อมูลต่างๆ (ตามความเป็นจริง)<br /> 4. เช็คถูกที่ &#39;ยอมรับข้อตกลง&#39; แล้วกด Submit<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/K35na.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 5. กด &#39;ล็อกอินเข้าระบบ&#39;<br /> <br /> <u>สิ้นสุด</u></font><u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">วิธีการสมัครเว็ปไซด์</span></u><br /> <br /> <u><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ขั้นตอนที่ 2 วิธีการใส่รูป</font></u><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">การใส่รูปนั้นเราต้องมี URL ก่อน หากใครไม่รู้ว่าหาจากไหน ดูวิธีต่อไปนี้นะครับ</font><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><u><img alt="" src="http://i.imgur.com/jW0gM.png" style="width: 400px; height: 300px;" /></u></font><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. ให้เข้าเว็ป www.imgur.com</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. กดที่ Computer แล้วเลือกรูปที่ต้องการ</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">3. กด Start Upload แล้วหน้าต่าง Upload ก็จะเด้งขึ้นมา</span><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><u><img alt="" src="http://i.imgur.com/iCon6.png" style="width: 400px; height: 300px;" /></u></font><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">4. พอหน้าต่าง Upload เด้งขึ้นมาเสร็จรอซักเดี๋ยว</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วเราก็จะไปยังหน้าใหม่<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/nh9bm.png" style="width: 400px; height: 300px;" /><br /> <br /> 5. พอมาถึงหน้าใหม่ ให้คลิกส่วนไหนก็ได้ของภาพ&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แล้วเราก็จะไปยังหน้าใหม่</span><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img alt="" src="http://i.imgur.com/QmefZ.png" style="width: 400px; height: 300px;" /><br /> <br /> 6.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอมาถึงหน้าใหม่ให้ดูตรงช่อง Address (ที่ผมวงกลมสีแดงไว้) นั้นก็คือ &nbsp;URL</span><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">7. พอเราได้ URL แล้วก็ไปที่ช่ิองเขียนข้อความ ไม่ว่าจะเป็น ช่องข้อมูลหลัง ช่องไฮไลท์บาร์ ช่องเครดิต ฯลฯ<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/ni8BV.png" style="width: 400px; height: 300px;" /><br /> <br /> 8. กดที่ ไอคอน รูปภาพ (ที่ผมวงกลมไว้) แล้วจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/rGcHT.png" style="width: 400px; height: 300px;" /><br /> <br /> 9. พอมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้กรอก URL ที่ช่องแรก แล้วปรับขนาดของรูป แล้วกด ตกลง</font><br /> <br /> <u><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">สิ้นสุดวิธีการใส่รูป</font></u><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ขั้นตอนที่ 3 วิธีการตกแต่งหน้าเว็ปไซด์</span></u><br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/KX5q3.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ขั้นตอนนี้แนะนำให้ทำไปด้วยดูหน้าเว็ปตัวเองไปด้วยนะครับ<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/TWn3s.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 1.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;เลือก &#39;บริหารข้อมูลหลักเว็ปไซด์&#39; แล้วจะมีเมนูย่อยออกมา ให้กดที่ &#39;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ข้อมูลหลักเว็ปไซด์</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&#39; (เป็นการเพิ่มข้อความเพื่อเชิญชวน เมื่อนำลิ้งค์ไปโพส เช่น ใน facebook หากนำเว็ปของเราไปโพสจะมี โฆษณาที่เราเขียนไว้ขึ้มา)&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">จะ</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา</span><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. กรอก</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;ข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจ</span><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">3.กด Submit แล้วลองเอาลิ้งค์ไปโพสใน facebook ดูนะครับ</font><br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/TCulL.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. เลือก &#39;จัดรูปแบบการแสดงผล&#39; แล้วจะมีเมนูย่อยออกมา ให้กดที่ &#39;เลือก Template&#39; (เป็นการเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็ปของเราให้ดูดีขึ้น) จะ</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. หลังจาก</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมาจะมีรูปแบบ&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Template หลากหลายแบบ สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับ พอเลือกแล้ว ลองไปดูที่หน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</span><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><img alt="" src="http://i.imgur.com/PYqOW.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 1. ถัดลงมาจาก&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Template ให้กดที่ &#39;แบนเนอร์เทศกาล&#39; (เป็นการโฆษณาสิ่งต่างๆ ไว้ที่หัวเว็ปไซด์)&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">จะ</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา<br /> 2. กด &#39;แสดง&#39;<br /> 3. เลือกแบนเนอร์ได้ลากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น จากระบบ จากคอมพิวเตอร์ตัวเอง แต่ถ้าอยากให้ไว ก็เอาจากระบบนะครับ พอเลือกได้แล้วก็กด Submit&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</span><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><img alt="" src="http://i.imgur.com/2UB3o.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 1.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ถัดลงมาจาก&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แบนเนอร์เทศกาล&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ให้กดที่ &#39;ส่วนหัว โลโก้ ของเว็ปไซด์&#39; (เป็นการใส่ โลโก้ของเว็ปเรา ซึ่งโลโก้ แนะนำให้ทำใน paint หรือ photoshop)&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">จะ</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">2. หลังจาก</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">กด &#39;แสดง&#39; จากนั้นจะมี 2 หัวข้อขึ้นมาคือ<br /> 1. เลือกสถานะ ส่วนหัว<br /> 2. เลือกสถานะของ โลโก้</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><u>เลือกสถานะ ส่วนหัว</u><br /> ก็คือ รูปที่&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Template มีให้ไว้แล้ว หรือใครมีรูปที่สวยกว่าที่&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Template ให้มาก็เอาไปใส่แทนได้นะครับ โดยกดที่ &#39;ใช้รูปภาพ&#39; แล้วกด&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Browse...</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">หรือใครมีรูป Flash (รูปเคลื่อนไหว)&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ก็เอาไปใส่แทนได้นะครับ โดยกดที่ &#39;ใช้ flash&#39;&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แล้วกด&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Browse...</span><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">เลือกสถานะของ โลโก้</span></u><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ขั้นตอนต่อไปจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับ ไม่ว่ากันเพราะโลโก้ไม่ได้ทำกันง่ายๆ นอกจากว่าไปก็อปเว็ปอื่นมานะครับ</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">กด ที่ &#39;แสดง โลโก้&#39; แล้วกด Browse... หาโลโก้ที่เราทำเองหรือก็อปจากเว็ปอื่นมา หรือบางคนบอกว่า ผมอยากมีโลโก้ แต่ผมไม่อยากทำโลโก้และไม่อยากก็อปของใครมาด้วย ก็กด &#39;ข้อความแทนโลโก้&#39; ได้นะครับ มันจะใส่ข้อความของเราให้กลายเป็นโลโก้พื้นฐาน</span><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">3.</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</font><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img alt="" src="http://i.imgur.com/7m5id.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 1.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ถัดลงมาจาก&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ส่วนหัว โลโก้ ของเว็ปไซด์</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ให้กดที่ &#39;พื้นหลังของเว็ปไซด์&#39; (เป็นการทำให้พื้นที่ส่วน ดำๆ ของ&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Template ที่เราเลือกกลายเป็นรูปของเรา</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">)<br /> 2. ผมแนะนำใช้รูปจะดีกว่านะครับเพราะมันจะสวยกว่าสี ให้กดที่ &#39;ใช้รูปเป็นพื้นหลัง&#39; แล้วกด&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Browse... จากนั้นให้กด &#39;ทำภาพซ้ำ-จัดกึ่งกลาง&#39; แล้วกด ล็อก<br /> 3.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/PHKpK.png" style="width: 600px; height: 450px;" /></font><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1. ถัดลงมาจาก&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พื้นหลังของเว็ปไซด์</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ให้กดที่ &#39;พื้นหลังบน/ล่าง&#39; (เป็นการทำให้พื้นหลัง แบนเนอร์หรือ เครดิตเว็ปไซด์&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">เป็นรูปที่เลือก) จะมี 3 ตัวเลือกคือ 1.&nbsp;</span><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">จากอัพโหลด-แสดงด้านบน 2.&nbsp;จากอัพโหลด-แสดงด้านล่าง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. จาก&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">Template</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">จากอัพโหลด-แสดงด้านบน และ&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">จากอัพโหลด-แสดงด้านล่าง พอคลิกจะให้หารูป ก็กด Browse...&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ) ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะรูปพื้นหลังย่อมเจอ &#39;ยาก&#39;</font><br /> <br /> <span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://i.imgur.com/4SnAn.png" style="width: 600px; height: 450px;" /><br /> <br /> 1.&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ถัดลงมาจาก&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พื้นหลังบน/ล่าง จะเป็น&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&#39;พื้นหลังเนื้อหา&#39; อันนี้ไม่แนะนำให้ใช้เพราะหากใช้จะอ่านเนื้อหาไม่ค่อยออก แต่ใครอยากใช้ก็ได้ แต่ควรใช้แบบสี<br /> 2. กดที่&nbsp;</span><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ใช้สีเป็นพื้นหลัง แล้วจะมีตัว #ffffff ให้กดที่&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;#</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ffffff แล้วจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกสี<br /> 3. พอเลือกได้แล้วให้กดวงกลมสีรุ้ง ตรงมุมขวา&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปดูที่หน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</font><br /> <br /> <span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">*</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ถัดลงมาจาก</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พื้นหลังเนื้อหา จะเป็น &#39;</span><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">เครดิตเว็ปไซด์&#39; ซึ่งไม่จำเป็นต้้องเปลี่ยนนะครับ เพราะมันเป็นของ&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">www.myreadyweb.com หากเปลี่ยน เหมือนเราไม่ให้การขอบคุณเค้า ทั้งๆที่เค้าให้เราทำเว็ปเพจได้ง่ายขึ้นมาก</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://i.imgur.com/4AVZa.png" style="width: 600px; height: 450px;" /></span></span><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;เลือก &#39;ระบบไฮไลท์บาร์&#39; แล้วจะมีเมนูย่อยออกมา คือ</span></span> <ul id="sub_highlight" jquery1324719011218="63" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">แก้ไข ไฮไลท์บาร์ ด้านบน</span></span></li> <li><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">แก้ไข ไฮไลท์บาร์ ด้านล่าง</span></span></li> </ul> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;(เป็น การแสดงข้อความต่างๆที่เราอยากให้ผู้ที่เข้ามาอ่าน โดยข้อความจะวิ่งตลอดเวลาจึงทำให้ผู้ที่เข้ามาเห็นได้ง่าย) ผมแนะนำให้ใช้แค่&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">แก้ไข ไฮไลท์บาร์ ด้านบนก็พอนะครับ เพราะ 78% ของผู้ที่เข้าชมเว็ปไซด์ไม่เคยที่จะดูข้างล่างเว็ปไซด์เลย</span><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. กดรูปสามเหลี่ยมที่&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">สถานะไฮไลท์บาร์ แล้วเลือก &#39;ใช้งาน&#39;</span></span><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">3.กรอกข้อมูลที่อยากให้คนที่เข้ามารู้ ผมแนะนำควรเป็นข้อความสั้นๆได้ใจความ<br /> 4.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</font><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">สิ้นสุดวิธีการตกแต่งหน้าเว็ปไซด์<br /> <br /> ขั้นตอนที่ 3 วิธีการ เพิ่ม/</span></u><u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แก้ไข/ลบ</span></u><u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;หมวดหมู่บทความ และ การ เขียน/</span></u><u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">แก้ไข/ลบ</span></u><u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;บทความ</span></u><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">เลือก &#39;ระบบ บทความ&#39; แล้วจะมีเมนูย่อยออกมา คือ</span></span> <ul id="sub_article" jquery1324722247453="17" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><a class="current" id="sub_article_category" jquery1324722247453="47" style="outline: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">บริหารหมวดหมู่ บทความ</span></a></span></span> <ul class="menu-sub" id="sub_set_article_category" jquery1324722247453="18"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">เพิ่มหมวดหมู่ บทความ</span></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">แก้ไข/ลบ หมวดหมู่ บทความ</span></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">รูปแบบหมวดหมู่บทความ</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><a id="sub_article_content" jquery1324722247453="48" style="outline: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">บริหาร บทความ</span></a></span></span> <ul class="menu-sub" id="sub_set_article_content" jquery1324722247453="19"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">สร้างบทความใหม่</span></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">แก้ไขบทความ</span></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">แก้ไข/ลบ ความคิดเห็น</span></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">รูปแบบบทความ</span></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">เส้นขอบบทความ</span></span></li> </ul> </li> </ul> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="" src="http://i.imgur.com/t3Gju.png" style="width: 600px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; height: 450px; font-size: large;" /><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">การเพิ่มหมวดหมู่บทความ</span></u><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. ให้เลือก &#39;</font></span><a class="current" id="sub_article_category" jquery1324722247453="47" style="outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">บริหารหมวดหมู่ บทความ&#39; แล้วกด &#39;</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">เพิ่มหมวดหมู่ บทความ&#39; จะมีหน้าใหม่ขึ้นมา<br /> 2. พอถึงหน้าใหม่ ก็พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ บทความ ที่ &#39;ชื่อหมวดหมู่ ไทย&#39; เช่น ประวัติ,เกมส์,โปรแกรม,สัตว์เลี้ยง,รถยนต์ ฯลฯ&nbsp;(มีไอคอนจะดีมาก เพราะจะทำให้เด่น)&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ซึ่ง จะเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ และจะไปแตกย่อยในการเขียนบความ และแน่นอน การเพิ่มหมวดหมู่บทความนั้นไม่ต้องเขียนรายละเอียด ก็เหมือนกับหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด เช่น หมวด เบ็ดเตล็ด ที่เค้าเข้าในหมวด&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">เบ็ดเตล็ด ไม่ได้อยากมารู้ว่า&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">เบ็ดเตล็ด คืออะไร แต่อยากรู้ว่ามีหนังสือเรื่องที่ต้องการไหม ดังนั้น หมวดหมู่บทความก็เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเขียนรายละเอียด</span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">3.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปด้านซ้ายมือของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/sDu4D.png" style="width: 600px; height: 450px;" /></font><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">การ แก้ไข/ลบ หมวดหมู่บทความ</span></u><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1.&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ให้เลือก &#39;</font></span><a class="current" id="sub_article_category" jquery1324722247453="47" style="outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">บริหารหมวดหมู่ บทความ&#39; แล้วกด &#39;</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">แก้ไข/ลบ หมวดหมู่ บทความ&#39;&nbsp;จะมีหน้าใหม่ขึ้นมา&nbsp;<br /> 2. ต้องการแก้ไขหมวดหมู่บทความ ให้กด &#39;แก้ไข&#39; หรือ&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ต้องการลบหมวดหมู่บทความ ให้กด &#39;ลบ&#39;&nbsp;<br /> 3.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปที่ดูหน้าเว็ปด้านซ้ายมือของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)<br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/CLXRo.png" style="width: 600px; height: 450px;" /></font><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">การสร้างบทความ</span></u><br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">1.&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ให้เลือก &#39;</font></span><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a id="sub_article_content" jquery1324722247453="48" style="outline: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">บริหาร บทความ&#39;</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;แล้วกด</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&#39;สร้างบทความใหม่&#39;&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">จะมีหน้าใหม่ขึ้นมา<br /> 2. เลือกหมวดหมู่บทความ ที่ต้องการให้ บทความที่เราเขียนนี้ เป็นหัวข้อย่อยของหมวดหมู่นั้น<br /> 3. เขียนรายละเอียด ใส่รูป ให้สวยงาม<br /> 4.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปดูที่หน้าเว็ปด้านซ้ายมือของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</font><br /> <br /> <u><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">การ แก้ไข/ลบ บทความ</span></u></span></span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;" /> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(240, 255, 240);"><span style="color: rgb(255, 140, 0);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img alt="" src="http://i.imgur.com/Jf2SR.png" style="width: 600px; height: 450px;" /></font></span></span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">1.&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ให้เลือก &#39;</font><a class="current" id="sub_article_category" jquery1324722247453="47" style="outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">บริหาร บทความ&#39; แล้วกด &#39;</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">แก้ไขบทความ&#39;&nbsp;จะมีหน้าใหม่ขึ้นมา&nbsp;<br /> 2. ต้องการแก้ไขบทความ กด &#39;แก้ไข&#39; หรือ&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ต้องการลบบทความ กด &#39;ลบ&#39;&nbsp;<br /> 3.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปดูที่หน้าเว็ปด้านซ้ายมือของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</font><br /> <br /> <u><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">วิธีการใส่เส้นขอบของบทความ</font></u><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img alt="" src="http://i.imgur.com/fHztn.png" style="width: 600px; height: 450px;" /></font><br /> <br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. ให้เลือก &#39;</font><a class="current" id="sub_article_category" jquery1324722247453="47" style="outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">บริหาร บทความ&#39; แล้วกด &#39;</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">เส้นขอบบทความ&#39;&nbsp;จะมีหน้าใหม่ขึ้นมา</span><br /> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. เลือกเส้นขอบของบทความตามใจชอบ<br /> 3.&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">พอเสร็จแล้วก็กด Submit&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">แล้วลองไปดูที่หมวดหมู่ บทความของเราสิ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น (กด F5 ด้วยนะครับ)</font></span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;">ขอขอบคุณ-http://chingching.myreadyweb.com/article/category-63490.html</span> Wed, 25 Feb 2015 20:27:00 +0700 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 4R กับการลดใช้พลังงาน http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55545.html <div class="detail-text" style="margin: 0px 0px 25px; padding: 20px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">หัสวิชา ง 22101 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชื่อวิชา &nbsp;การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">ช่วงชั้นที่ &nbsp;3 &nbsp;ชั้นปีที่ &nbsp;2 &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">ครูผู้สอน ดรุณี &nbsp; กันธมาลา</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย &nbsp;จังหวัดเชียงใหม่ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">บทที่ 6 &nbsp; &nbsp;เรื่อง &nbsp;ความคิดสร้างสรรค์กับโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">สาระที่ &nbsp;3: &nbsp;การออกแบบและเทคโนโลยี</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">มาตรฐาน ง 3.1 &nbsp;: &nbsp;เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี &nbsp;ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา &nbsp;จินตนาการ &nbsp;และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ &nbsp;สร้างสิ่งของเครื่องใช้ &nbsp;วิธีการเชิงกลยุทธ์ &nbsp;ตามกระบวนการเทคโนโลยี &nbsp;สามารถตัดสินใจ &nbsp;เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต &nbsp;สังคม &nbsp;สิ่งแวดล้อม &nbsp;โลกของงานและอาชีพ</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับ สังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; จุดประสงค์การเรียนรู้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7. &nbsp;สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เรื่อง ความความคิดสร้างสรรค์ และโครงงานได้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน &nbsp;มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">1. &nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. &nbsp; ความสามารถในการคิด</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. &nbsp; ความสามารถในการแก้ปัญหา</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. &nbsp; ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. &nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี</span></strong></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;</div> </div> <h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.5em;"><strong><span style="font-size: 16px;">Eco Design&nbsp;มีกรอบความคิดหลักคือ ครอบคลุมวงจรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งกระบวนการออกเป็นช่วงๆ ให้ชัดเจนได้ คือ<br /> การวางแผนการผลิต (Planning Phase) &nbsp;&gt; &nbsp;ช่วงการออกแบบ (Design Phase)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt; &nbsp;ช่วงการผลิต (Manufacturing Phase)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt; &nbsp;ช่วงการนำไปใช้ (Usage Phase)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt; &nbsp;และช่วงการทำลายหลังการใช้เสร็จ (Disposal Phase)</span></strong><br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size: 16px;">ซึ่่งหลักการสำคัญก็คือ&nbsp;หลัก 4 R&nbsp;นั่นเอง&nbsp;</span></strong></h3> &nbsp; <ul style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><strong><span style="font-size: 16px;">Reduce&nbsp;หรือลด&nbsp;ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ๆ ของวงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ลดการใช้กระดาษในการออกแบบไปเลย ลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ ลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน&nbsp;</span></strong></li> <li><strong><span style="font-size: 16px;">Reuse&nbsp;หรือใช้ซ้ำ&nbsp;ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม หรือที่เรียกว่า การออกแบบเพื่อการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Design for Reuse) เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืนและนำบางชิ้นส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้&nbsp;</span></strong></li> <li><strong><span style="font-size: 16px;">Recycle&nbsp;หรือการนำกลับมาใช้ใหม่&nbsp;หมายถึง การนำผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วนำกลับมาใช้โดยการออกแบการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องเอื้อต่อกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycle) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้&nbsp;</span></strong></li> <li><strong><span style="font-size: 16px;">Repair&nbsp;หรือการซ่อมบำรุง&nbsp;ก็คือการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการซ่อมบำรุงได้ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) ซึ่งท้ายที่สุดสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย</span></strong></li> </ul> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5353488740493872834" src="http://3.bp.blogspot.com/_uCUOS6uTzV4/SktppT4wzsI/AAAAAAAAACk/7SQutPqAdRM/s400/recycle,+reuse+reduce.jpg" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 325px; height: 325px;" /></span></strong><br /> <br /> ขอขอบคุณ-http://chingching.myreadyweb.com/article/category-62997.html</div> Wed, 25 Feb 2015 20:25:00 +0700 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานหมุนเวียน http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55543.html <div class="head-article" id="article-category-name" style="color: rgb(82, 82, 82); height: 25px; font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 0px 0px 4px; padding: 5px 0px 0px 35px; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; background: url(http://www.myreadyweb.com/images/main_icon/article.png) 0% 50% no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: 16px;">บทที่ 4 เรื่อง พลังงานหมุนเวียน</span></div> <div id="article-category-details" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><font face="Tahoma">สาระที่&nbsp; 3:&nbsp; การออกแบบและเทคโนโลยี<br /> มาตรฐาน ง 3.1&nbsp; :&nbsp; เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี&nbsp; ใช้ความรู้&nbsp; ภูมิปัญญา&nbsp; จินตนาการ&nbsp; และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ&nbsp; สร้างสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; วิธีการเชิงกลยุทธ์&nbsp; ตามกระบวนการเทคโนโลยี&nbsp; สามารถตัดสินใจ&nbsp; เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต&nbsp; สังคม&nbsp; สิ่งแวดล้อม&nbsp; โลกของงานและอาชีพ<br /> &nbsp;<br /> ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</font></span> <ol style="font-size: 18px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, 'MS Sans Serif';"> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">เข้าใจความหมาย ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">บอกประเภทของพลังงานหมุนเวียนได้</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">เข้าใจความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">เข้าใจความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานลม</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">เข้าใจความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานน้ำ</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">เข้าใจความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">เข้าใจความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานชีวภาพ</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">มีเจตคติที่ดีต่อการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตเพื่อการดำรงชีวิต</span></span></li> </ol> <span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 21px; font-family: Tahoma, 'MS Sans Serif';"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;<br /> จุดประสงค์การเรียนรู้</span></span></span> <ol style="font-size: 18px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, 'MS Sans Serif';"> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">บอกความหมาย ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">บอกประเภทของพลังงานหมุนเวียนได้</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">อธิบายความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">อธิบายความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานลม</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">อธิบายความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานน้ำ</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">อธิบายความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">อธิบายความหมาย&nbsp; ประโยชน์ และประยุกต์ใช้พลังงานชีวภาพ</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจำวันได้</span></span></li> <li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนได้</span></span></li> </ol> <span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 21px; font-family: Tahoma, 'MS Sans Serif';"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;<br /> สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน<br /> &nbsp; มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการคิด<br /> &nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการแก้ปัญหา<br /> &nbsp;&nbsp; 4. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; 5.&nbsp;&nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี<br /> &nbsp;</span></span><br /> <b style="font-size: medium;">พลังงานหมุนเวียน&nbsp;</b></span></div> <br style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;" /> <strong style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้มาจากกระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ในสิ่งแวดล้อมแหล่งของพลังงานหมุนเวียน คือ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องไม่หมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น&nbsp;<br style="font-size: medium;" /> <br style="font-size: medium;" /> ประโยชน์ที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนมีหลาย ๆ ด้าน ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จำพวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ อีกทั้งลดการนำเข้าเชื้อเพลิงพวกนี้จากต่างประเทศ และพลังงานเชื้อเพลิงยังให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจอีกด้วย เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนี้ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก รวมถึงการเปลี่ยนรูปพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในประเทศไทย และได้มีการพัฒนาและทดลองติดตั้งอยู่แล้วในประเทศไทย มีหลายประเภท ดังนี้</span></strong> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">พลังงานน้ำ&nbsp;<br /> <br /> <br /> <img src="http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/Aya/sun%20energy1.JPG" /><br /> <br /> อาศัยหลักการของการเคลื่อนที่จากที่สูงสู่ที่ต่ำของน้ำเมื่อน้ำบนผิวโลกในทะเลและมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปในอากาศแล้วกลั่นตัวกลายเป็นฝน บางส่วนจะตกลงบนที่สูง เช่น ภูเขาและไหลลดระดับลงสู่ที่ต่ำ ในขั้นตอนนี้เราจึงเอาพลังงานบางส่วนมาใช้โดยการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อสะสมพลังงานศักย์ พลังงานศักย์ของน้ำถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนนี้ คือ กังหันน้ำ (Turbines) น้ำที่มีความเร็วสูงจะผ่านเข้าท่อแล้วให้พลังงานจลน์แก่กังหันน้ำ ซึ่งหมุนขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ กังหันน้ำประเภทหัวฉีด (Impulse turbines) เป็นแบบหมุนได้ด้วยแรงกระแทกจากน้ำที่พุ่งออกมาจากหัวฉีด เช่น กังหันน้ำเพลตัน และกังหันน้ำประเภทอาศัยแรงปฏิกิริยา (Reaction turbines) เป็นแบบที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันของน้ำ ตัวกังหันทั้งหมดจมอยู่ในท่อ เช่น กังหันน้ำแบบฟรานซิส (Francis turbines) กังหันแคเปลน (Kaplan turbines) ในปัจจุบันพลังงานที่ได้จากแหล่งน้ำที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ พลังงานน้ำตก พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่น และพลังงานกระแสน้ำ</span></p> <ul style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-size: 16px;">พลังงานน้ำตก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนี้ทำได้โดยอาศัยพลังงานของน้ำตกออกจากน้ำตามธรรมชาติ หรือน้ำตกที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เช่น น้ำตกที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ น้ำตกจากทะเลสาบบนเทือกเขาสู่หุบเขา กระแสน้ำในแม่น้ำไหลตกหน้าผา เป็นต้น การสร้างเขื่อนกั้นน้ำและให้น้ำตกไหลผ่านกังหันน้ำซึ่งติดอยู่บนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังงานน้ำที่ได้จะขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่ปล่อยลงมา ดังนั้นการผลิตพลังงานจากพลังงานนี้จำเป็นต้องมีบริเวณที่เหมาะสมและการสร้างเขื่อนนั้นจะต้องลงทุนอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจคาดว่าทั่วโลกสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าจากกำลังน้ำมากกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่น</span></li> </ul> <ul style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-size: 16px;">พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง มีพื้นฐานมาจากพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ของระบบที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ จึงจัดเป็นแหล่งพลังงานประเภทใช้แล้วไม่หมดไป การเปลี่ยนพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า คือ เลือกแม่น้ำหรืออ่าวที่มีพื้นที่เก็บน้ำได้มากและพิสัยของน้ำขึ้นน้ำลงมีค่าสูงแล้วสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้ำหรือปากอ่าว เพื่อให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำขึ้นมาเมื่อน้ำขึ้นจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำและเมื่อน้ำลงจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ การไหลเข้าไหลออกจากอ่างของน้ำต้องควบคุมให้ไหลผ่านกังหันน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันน้ำหมุนก็จะได้ไฟฟ้าออกมาใช้งาน</span></li> <li>&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากคลื่นทะเลก็ คือ การสร้างทุ่นด้วยภาชนะคล้ายถังคว่ำอยู่เหนือน้ำ ทำให้มีอากาศขังอยู่ข้างในเมื่อคลื่นทะเลซัดขึ้นก็จะอัดอากาศภายในให้ไหลผ่านลิ้นเปิดปิดไปหมุนกังหันหรือลูกสูบ เมื่อคลื่นยุบตัวลงอากาศภายนอกจะดันเข้าผ่านลิ้นดันกังหันหรือลูกสูบกลับลงมาอีกครั้ง ก้านของกังหันหรือลูกสูบจะทำหน้าที่หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะนำเอาพลังงานศักย์ของทะเล คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวน้ำที่อยู่ลึกลงไปมาผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย โดยการดูดน้ำอุ่นบริเวณผิวน้ำมาทำให้สารระเหยง่ายนี้ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากนั้นก็ควบแน่นให้กลับเป็นของเหลวอีกคล้ายกับการทำงานของตู้เย็น</span></li> <li>&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">พลังงานคลื่น คลื่นในทะเลและมหาสมุทรโดยปกติเกิดจากลม แต่ในบางกรณีเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหวและอื่นๆ ได้มีความพยายามจะดึงเอาพลังงานคลื่นมาใช้ รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากคลื่น เช่น สถานีไฟฟ้าพลังงานคลื่นของไกเซอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานีสร้างยึดกับพื้นทะเลบริเวณน้ำตื้น และใช้พลังงานจากคลื่นไปสร้างพลังงานไฮโดรลิคเพื่อนำไปหมุนใบพัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนเทคนิคแบบอื่นๆ เช่น &ldquo;เป็ดของซอลเตอร์&rdquo; แพชุด เอชอาร์เอส เร็คติไฟเออร์ และทุ่นความดันรอบวงแหวน เป็นเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นแพหรือทุ่น แล้วพยายามดูดขับพลังงานจากคลื่นมาสะสมแล้วนำไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง</span></li> </ul> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ข้อดี&nbsp;คือ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่หมด น้ำนี้เมื่อใช้ปั่นไฟแล้วยังเอาไปใช้ในการเกษตรได้ และเมื่อระเหยกลายเป็นไอก็รวมตัวกันเป็นเมฆ และกลายเป็นฝนตกกลับลงมาเป็นน้ำในเขื่อนให้ใช้ปั่นไฟได้อีก&nbsp;<br /> <br /> ข้อเสีย&nbsp;คือ ในการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อปั่นไฟนั้นมักสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งนับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที และทำให้สัตว์ป่าต้องอพยพหนีน้ำท่วมบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากโลกก็ได้รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นก็ต้องเปลี่ยน&nbsp;<br /> <br /> <img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0B79gTPPNv85jn37pKIC4IqnopdGeeF9W_MgGiyARDc-y68k" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlrKgMqGY__dNAR7RgIolMvuVXNL-zzQzxzjgJWwZapiwXVEEwQA" /></span></p> &nbsp; <p style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">พลังงานแสงอาทิตย์&nbsp;<br /> <br /> <br /> <img src="http://www.bangkoksolar.com/upload/product/library/Stand%20Alone%20System%20Diagram.jpg" /><br /> <br /> พลังงานแสงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างไฮโดรเจน 4 อะตอม กับฮีเลียม 1 อะตอมแล้วคายพลังงานออกมาจากกฎของไอสไตน์ พลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า รังสีดวงอาทิตย์ แต่พลังงานดังกล่าวจะส่งมาถึงโลกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากสาเหตุบางประการ เช่น การสะท้อนกลับ การดูดซับไว้โดยบรรยากาศ ที่ห่อหุ้มโลก และฝุ่นละออง&nbsp;<br /> <br /> พลังงานจากดวงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมมากมายอาจจะนำมาใช้โดยตรง เช่น การตากแห้ง ระบบกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ ระบบทำน้ำอุ่นโดยใช้แสงอาทิตย์ ในบางกรณี มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ให้ดีขึ้น เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซล&nbsp;<br /> <br /> การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์</span></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีวิธีการ 2 วิธี คือ</span></p> <ul style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <li><span style="font-size: 16px;">ใช้กระจกโค้งสะท้อนแสงแดดไปรวมศูนย์กันที่หม้อต้มน้ำ เมื่อน้ำร้อนจัดกลายเป็นไอ ก็ใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การรวมแสงด้วยกระจกโค้งนี้ สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ถึง 500 องศาเซลเซียส</span></li> <li><span style="font-size: 16px;">การสร้างเซลแสงอาทิตย์หรือเซลสุริยะ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง มีอยู่ 2 แบบคือ เซลไฟฟ้าที่ใช้ผลึกซิลิกอนกับแบบที่ใช้แคดเมียมซัลไฟด์ ชนิดซิลิกอนสามารถแปลงแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าได้ร้อยละ 12 ส่วนแคดเมียมแปลงได้เพียงร้อยละ 4.5</span></li> </ul> <p style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">ระบบการใช้งานเซลแสงอาทิตย์จะประกอบด้วย แผงเซลแสงอาทิตย์ ระบบควบคุมการประจุไฟและการควบคุมการไหลของกระแสไฟ และคอบตัดไฟเมื่อมีแรงดันสูงเกินไป และป้องกันการไหลกับของกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปยังเซลล์เวลาที่เซลล์ไม่ได้ผลิตไฟฟ้า หรือเวลาที่ไม่มีแสงแดดนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังมีแบตเตอรี่ และระบบการควบคุมสภาวะไฟ เมื่อต้องการใช้ไฟกระแสสลับ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระแสตรงได้ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ</span></p> <ol style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <li><span style="font-size: 16px;">เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</span></li> </ol> <strong style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnzUGw_yAn5FjJzB-90iIgIiWg4bhzu7npL1hod4onlGW4NPowDg" />&nbsp;&nbsp;<img src="http://202.28.248.162/1/u53283/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/articles_ori_28122009144933.jpg" /></span></strong> <p style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ</span></p> <ul style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <li><span style="font-size: 16px;">การผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เป็นการผลิตน้ำร้อนชนิดที่มีถังเก็บอยู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ใช้หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ</span></li> <li><span style="font-size: 16px;">การผลิตน้ำร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน เหมาะสำหรับการใช้ผลิตน้ำร้อนจำนวนมากและมีการใช้อย่างต่อเนื่อง</span></li> <li><span style="font-size: 16px;">การผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสาน เป็นการนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ผสมผสานกับความร้อนเหลือทิ้งจากการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน</span></li> </ul> <p style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">การผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการยอมรับใช้งาน 3 ลักษณะ คือ</span></p> <ol style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <li><span style="font-size: 16px;">การอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน</span></li> <li><span style="font-size: 16px;">การอบแห้งระบบ Active เป็นระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ</span></li> <li><span style="font-size: 16px;">การอบแห้งระบบ Hybrid เป็นระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอ หรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น</span></li> </ol> <p style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">ข้อดี&nbsp;พลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณมหาศาลไม่รู้จักหมดสิ้นเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีอันตราย ไม่ทำให้สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นพลังงานที่ได้มาเปล่า ๆ และมีอยู่โดยทั่วไปไม่ต้องซื้อหาดังเช่นพลังงานชนิดอื่น ๆ&nbsp;<br /> <br /> ข้อเสีย&nbsp;รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นรังสีที่ทำอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคต้อกระจก โรคภูมิแพ้ ผิวหนังที่ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตนาน ๆ อาจเป็นมะเร็งได้ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลงพลังแสงอาทิตย์ยังมีราคาสูง</span></p> &nbsp; <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">พลังงานลม&nbsp;<br /> <br /> <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBUUEhQWFBQVFxUUFRUXGBgYFxcUGBUYFRcXFRgXHCYeFxwkHBQXHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHCQsKSwsLCwpLCksLCwsLCwsLCwsLCwpLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIANsA5gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgADBAUGB//EAEUQAAEDAQMIBwQGCQQDAQAAAAEAAhEhAxIxBEFRYXGBkaEFEyKxwdHwBjJC4SM0UnOz8QckM3J0gpKisiVitMJTpNIU/8QAGQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAKhEBAAIBAwIFAwUBAAAAAAAAAAERAhIhMQOBMjNRkcFBYbETInGh8CP/2gAMAwEAAhEDEQA/AO5xUqmhGF9m3yaLVSukpoUhLKBSSmuqXVLWg3o1RhG6llFnWjVNdRuqWtEqjXSmhSEtaAKJoUhCgUnamhSEKCVASmhSFFoFEYRhAJKkogIwi0WUZRhGEKLKKMKQotJKiMKAILsj97ce8KI5IO1uPeFFzy5bjhzoUhNCMLrbjRYRhGEQEWiwiAmhQBLKABSEYRhS1oFE0KQlrRYRhGEYSyiwpCcNUhSyiwjCaFIS1osKQmhGEsosKQnhSFLKLCZ1mREgiRInONPJdfJOjm2TOttx+6zSc0+XFc7KsoNo4udUnkMwGpYjPVO3Dc41G6hSE0KQt2zRYRhNCkJZRYUTQjCWUfJfe3eSKbJR2tx7wouczu3EOfCkJoRhdLc6LC6vRthY2jCx3YtfhdJg7pjcuZCKzlvDWO0tOW9FPsquEt+0Kjfo3rKAuv0f045vZf2m4TiQNf2hzWu36IsrUXrMhhOirDu+E+oXL9ScdsvdvRGW+LzsKQtWV5A+yMPbGg4g7CqIXWMr4YnGiwoAmhGFbKLCMIwjCllL8kb2bX9wc7Rizwt+Rt+htjqYP71ihZid5amNoLCKMIwtJRYRhGEQ1LKLdXe6N6MFk3rbWhFQD8O3S7V4qzorooM7dpF4Vrgwefcuf0r0ibV0CjBgNJ0lcJynOdMcOsY6d5UdIZcbV8mgHujQPMrLCaFIXaKiKhzncAFITQpCWUWEYTXVIQosIwmhSEtaPkw7W7yUTZMO1u8kViZWIc+FIRhRbtmghGEQEVLKLCuybKXWZlpjSMx2jOkUhSd1iKegyPpdtoLrgAT8LqtOwnuPNV5V0E10myN0/YdhuObeuHC35J0o5tHdpuY/ENhz7O5cZwnHfF0jKJ2yZLfJnMMPBB0Hw0hV3V6VuVNtGdoC0ZzB7wVit+hJrYuvf7T72451cer9JJ6fo5EKQndZlpgggjEFBdbYpryYfQWv8v8Ak3zWQBbLI/QvGw/3tHgsizjPKz9AhSE0Ihq1aFDZwXc6K6OumTV/Jo1a9az5DksGBV5xP2dQ16T6N3SeW3B1TMfjP/UeK4ZZTlOmHSI07yq6X6SvdhnuDE/aPkuXCKMLrjEYxUMTNlhGEVIWrQIRhFRSwIRhFSEsCFIRRSxZkwru8kE2TY7vJRYmWohz1Et5SVq0MillGUsFFLKMqWUKKDTPM8PyRcINfQSyl1jeHabIihI16dW2i2WeWTj2HjP8JPh3bFRkLe0wtdDr0ETBuyMMzhjTkrbazY81+jtCAa+6TgZGLTIK55VPLpFw0P6QaezlDZjB2BGwqq36Ipesj1jdHxDdn3cFiuuY1rLRsiAIxEgVuuHrUspda2Uvydxc0YsOI1LMXHCzU8tOT20m1b9mzszxtfkrLDJrwLjRgxdr0AZzqQ6M9o8mylxbagWVs4NDnUBeAZAJz99Vq6VsngiRFmKMu+7Hmc8rUZb0zTE+JoIGYFacjs6iKuOGoad65z7QueLOzg2hiR9hudzow1DOTold8vbkzIHatXCpxjWfAK5z9IMfU2U5QLBt1v7Q4n7I81xkHPJMmpNSTnUlMYoncVEJRWkoVEEQhSIoKIUKKWUZQoUUFEKXZNju8kEcmx3eSCzMtQ499Fp9bly2dIOOLXBaLPKXf7s53gE4YL0Tg88Zw2l4iZFMZMVxz0wimKtDKkYkDAVqaUjMPBc1+VuM4gHswMAI26yd6uOUe9QxeA2SHHfULM4S1rhrLgboGMahOemzwQtHQMQYxIMiZNJFM4WXJ8p7JpUNprFDG6D/AFFKMpcS29JDi2ZiP2kYZojNgppk1w1WVtdmollTUCBr5ojKQbrc7vcmhInA5hjiYz6lksLUhpcZMEXQdJa411DHcAteSZcRZnMTPaBm0Ill7tn3Qb4zacVJxXHIpyoNBc51GuigcTS6TAAk44ilUr/amzF4PeHNbdElrzdJLuzeimAgTOKXKstJutA7L3WZLW1Lj12JMEl0ih0mgzJrXLBF2SA1sB0gkON6SR/LEA0ABGeZp9YXV6Mlr7ZWLBdvFrgACx7XOFJAviA4Ggxh1RDjgsI9tLNr7Ts2ha7qXBrTQODC209+DiGwYOBXds+gXZQ66Wjqg0i88BzWuNm24QHe8RGA3ry3tT7EXLS0dYW7bgFo4sLTLDZ2fWuZQxgaaJqrjPT4lnKOpO8S53THT3XPc4WTLMG7dAJlsTNaAk4kxmpC2dF/pIt7FhsngWzC0tF44SIE6R5YrnM9jHBge+2kXOsuizIpdvAEl9NsLd7J+xDcrZbPJdLAA1jc5oSa6ATTOVvPRp4c8NerlQz2utGvLrO0e1xMww+GjMvZ9EZfaWtgHWzXC1LnSXULm0ukjMcRgMFyfY7o5jckt3Fg62ztWNJIEgSBFaiq6Qtj6/NSY1dmsZ07+rfeRvrB1p0+uKPWnSFNDX6jdfRvLB1p0hTrDpHFNC63QvqX1g612kI9adI4poNbffUvLALU6RzR646RzTQa2++peWDrTpHNHrjq5poNbfeUvLD1x1c1BanVzTQut1Mmd2t3iFFiyS1N7d4hRYnFYzef/wDyjSU7cmAzn8xHimRBXqmZeWIgrsmEYnOe7yCtFh71cYO+vmeKEpg5S5WoJZ2JAzGkHEfCR3wjaGGtMHsnNWRfBBjeaak7XokrLRBdulkiZaYzxDxOyUwbBA/2HuY7wSgTO7x80jsnN5gButDCw7OrABBFRESIqhENdnR1ldEuMMGf3rdzXEDTdJrmmcy6eS9CWdgzrMrOIaRYipoHe9GMzhQUqVTkvTbLIWbbFpBNoLI2trdvOabYB1wBxug3n41ouXaPcetLiS76OScZi3mZ2Llvl9odLiPu6/SXT73vFm3sWZs39kRP7IOEnNE4DmvP5Vazk9s4nB9s3/1bKzWkmbVn3L/+M0rFb/VMp1W1pzsWeS1jjEVTOWU7t3SY+hZ/C2X4EeCT2EtC3I8pLSQ4OYQRiCHMT9K/V7P+Es/wyPBV+xH1LKtre9ik+DvBHj7L/ZNjrS1y+yAlz5eBgL1+/ScMUj7NwJBEEUIOlavZZsdIvAN02tgYIxBHZka6Arpuc3KqOhmUik4NtYpB0O9bGrTlPpssY6sfvu4Vwo3ToVj2FpIIggwQaEHQVA5dLc6ILPUiLPUnDlLyWtF6vamFmjeRvJYXqkRZpryl5LWg6sKXRoTXlLyhQXBoULRoKN5SUF+RNbe3HvCimRgXt3iEVmWocS8jeVF5GV3pwtfeRD1ReRvKUtrw9EvVF5EvUpbXWbqlWtf63LGHq5toszDUSFvYNeGh4DgLRpgwRR4OfNjxVdlavvZQ0tF0CyLXA1wtKRn95+jMrg7vWbpCzL7O2AN0uDYNZBBcZ5qL/v6ah+2svuH/APDaVjtj+pZV9+fwVZ0VeL8mD3l56i1qYmuTudFMYmFQ4/qGVfxA52TlI+nb8mX17/h0OmDGS2X8IzueEvsT9Syrd3sS9Nn9UsP4Ro5vCb2K+pZXs/8AlSfB3+Vjx9vhq6FtLuX5O7SX2fFsjm1W9L2dzKLRuh5jebw71zrO2u2lk77NrZHdfDTycV3PbGzu5TI+NjXd7f8Aqk+PsR4GPKOkOsb2xNoIAfnc3Q/SRmO4rJfVd9S8txFMzNrL6l9VypKqLL6N9VypKC0PRvqm8jKULr6N9U3tiM7EFt5NeVN5NeUGzI3drce8KKrIj2tx7wisS3EuCXIX1QbX15ohy9VPJqaL6l9Zxa/ngmv+sFKW14ejfWcPzYHGnijf0cEpdS9rqq0Wixh9Pz8aq1jlmYajJqa9C1dR2scaLO20jBWWzpma+uS5zDrE7MGUNthl2TGydAutBkmCGtJNP3ZE+S2Wr72Q5adOUtNKYsfmzKt1sBa2JMQ0PJkTHYdo9cVLNwd0fllxwf8AS2dpQ/AGuBd/cOKzxPt+Sd49/wANvtB9SyfXk0cHHzVvsR9Syv8AdPcFn9oD+oZL/Du/zHmtHsP9Syv9x3+IUy8vv8rj5nb4Y7V3ZMYwSNoqOcL1ntmQ5mT2g+JpG6GuHeV5EOqvXdKHrOibF+dhZymzKvU2yxkw3xmHlw5G8qC7coLRdqcrX31JVIep1nrOlLa++iHqm8pf9aVKLXh6l5VXlL6UWvvIX1TeRLkotdKa8qC9S8pS235C7tnYe8KKro90u3HvCK55ct48PO3vX5YqNdjrx/JZ70+vRHFS9r59xXreG2jrPz0I3sK4LPerX1xUafVfFC2htpr9bFHWkV+So6wHXs8Co9/HnwUW2jrfW/enDt6yC017a4bhPgna6JPPNvk+KktRLUH12etya1taGPz3rOHcPWcjwR63aePf+SxMOkZGtHl2FZa6k5o0A6tC4XQeQPbZZUesgNaGuZ2e1JHqi7VjbdrZTaTHDiqGmLHKqQHOafhPEDtA6M2K5ZRv7OuM7e7s+0J/0/I/uX/5tWz2H+pZX92/8NYPaF3+n5H91aDg+zW/2FP6nlf3dp+EVnLy+/yuPmdvhxhaSvbdDv63om3YcbPrP7YtQvCOdv1egvafo6tQ9uUWJwLWnc4OYfBa68ftv0Z6E/ur1eTv+vWHFG8M6z9YRQzSm8INfOn1sMrvTjbTfj1j5o9ZuWZtrI0D1WIMKB07NfeKpRbSHZsE15ZnP+Rx+SBfXRtw45kotrvcFC/16wWefUnPrRD6qLbQX6dyY2mmncsrbWdvrEJuszaKehKUttF71+agPr1iqOsFMCNM50TaYDThWO9C2/o94vmkmD3hRU9HOPWH9094UXLLl0xnZ5xzvVAOB8EQ/SfW2VnvaeE+QnmoCcaxpAJj+pep4l7bT0Me6e9EO9QT3x4rKLbR304AeKJfv3E8ZRWgWlDXxHKg4Ihx26q09bFnbaZqzoGHCkIufmOZRWjrRjMcu5MDpOyY5H3Ss1/WTrwHOO9Fj8444/4yRsQaWWvEavIRyVptBgTxjxJ7liFtrpq+UFQ2kYADZj4eKxLcS0staiRMUgfOiDnzY2sn4jDSNJE3TNMDIGrUs9+tJ04x5HmsWV9MGxeRS64XXNNJqHQTu0nBcstpt2w3inr/AGib/p2RGPgtR/dZldD2D+qZV93afhlcax6fsrfo1zC5ofZtAs2FzSQXWjC67WXUG5dj2EP6plf3Vp+EVymb6c/y7RFdSP4ebda4U7ua9J+j7LLuXNbmex7d4F8U/lXlBa0rv9Yc1u6Cy3q8qsXkxdtGE0jsyAcToJXo6mN4zDy9PKsolq9oLHq8pt2DAWj42E3gDooRnC54dSh8V3f0g2VzLrTHtNs36qtunV8K8218Z5ptTpzeMSdSKzleX6/D5qXojHj5VVIfpOOn1RFtpmnHSZK6MLic+Orbt80eszeICo6zSJOYRXhgj1g2HRieSguB1wN5PASmYazHIegqet2iuBMcsSoTTNsPgMeSKuvwaxsxrsCZpk1FfDkqxaTppmFOFEoOc8zXwQXX5xPn3Il4IjNpzet6ovzga7u7FB0GcTpEnHvQt1OjrQX6/ZOjSM6io6MeC+sDsnEVxGtRcso3dcZ2eZdw0xHglmuG/wCRog4/y6s3cgXDP8uS9DzLHbOQaeIUe7dtrwKQA5gfWxC9sG6UU4M5vXrUmL9NNEx5Sq3OnSdVYUDyMIHr1nUF0auNVL2uf3fNVi0Gnh6Eoh2wbfOiEQumTJ4uMc00xSQOfeqJjfvBO0BWXzhAA1fPHgsy3AnR5CdxK53TXR17tE4NmDuGf1RbTaV946xNOFAlykzZGC3PpnZdcSK0qFyzi4dsJ3WdF9EizyM2se/DcCJ7Yw1UOMb17n2E+qZX91afhOXj3UyOzDbwEm8CI7RMxEDDXO0xK9h7B/VMr+6tfwiuMx/y7usebX2eNYTExOk+jRQn1hygLPIMTXVSfNPOgR60Yhex43svb22Fo3JMo/8ALYVpNWkE4V+MjAryjrSmPD5EEcF2svyrrOismM1sbe1sqfZe3rG47OS86HTr2Ll0orGvS3Xq7zfrTQSRUeQ34d6IeTiaasN7qhUNfWkHbIPGkqB2fug8xVdXFfmoJ/uHCoR6w5zuxG4LPfFa+O6DJTXs+fXPmir5A09w/pRFpw2R4RzCztfoPh3UPAo3ooKHRSeAhBpbaH5Azyqi0j5Z+ALvBZb4mpnhjvFE97eNPqRyQWi1xE12+E+CItK15wJ3GJVIM/LtcYPgp1uiNk+AwKDq9FuF+opdMUIzjYOaCp6Lf9Ic3ZOrONRBQXLLl0x4ecL9MHl3IttDs2DvVb3aSDvqlBHoeS62xSwuGJrtqi105lXP55lDrIjZ5pZS5z9nBKDJzz61SqwdAvetiJdTCFLKWB+bylPeOmdoI5rPe1yEL+7allNLbSK4cuYTh0+YFN+Czh2nkiXjMJ8PFSViF3WDNAOrHcKd6W2thcImdAgCd4IKQWmHjJ701oXBlJaDnBodFIOzFc83XFuNo4ZOGuMxEQbwuSLt0igbU6cBrXtfYD6rlX3dp+EV4S0tr1mDEVmgjHtRjm054J1D3n6PB+rZTrs7T8Mrll5Trh5rwHWgCJ0UNRyAQv6qZsOWdVtJujGIGaRzHih1gGBIOqk7e1C9TyU0C1pFAJmJJE8aGFC6tJ7vzWY2m/YTe3iaotfHzA56UKX0io3wR4I35zTomT3eazh2eP6Y7nFR1oPzlp4SQllNHWTQHdQ/2khEOA8qjkM6pvSM8bnckGvGjmO4inFCl9+QfkecTxTA7I0VjcqA/REaaKTrM6/kZVRovwdXrdyUaZwHhwNByVLXgZhuMT/KSg211gaiLp4iRyUVpLtPMB3Oh5oh5OzUZHDMqNeGuvePJB7wRNCePdBQdfoi2HWHH3Tn1jQoqOh7Ul5xo05zpbmzIrnly6Y8PO3gNJ2FEO1d3mo1qMrRIQVAfVPBK1qe6JUsoL9K19bEJ4etagamuUSyizr4o39fBKMyL2DQMUsoQdadxG31pStNChZ4xmSyjk7xz8AlNMAdecHmrCwQqrN3ajNoWMuG8eW4v+jApjIgmAc/ZIgZsKUX0P8ARy36C31sf+GV86jAZvm4eAX0f9Go+ht9j/w1y6nlOmHmvmAihmDA92vMx3qF2ntbRVVB0Abu4K9zBo0L0RLzzAF9NWg4bpKAd6oe8q20ZAkUKperaQgdv2T3YJg/RwJ8JlHJ2ya+Xco4VjMgF4gaOHcUWk6J5cgCkeIMZqJJqi0uvCcROv5AI34xndJ76o2gqBmUtG3R2SRvPmjIt1AHZI7qckzLU5nHYSD3yO5VME41OnPxTZO28SDJjWVQS7SCNBqRykDknBpgCNNe+qrtRdHZkTjUpgJEnHSkExtbodDWn0pg/CaGsVbhIKCo6KtSLUiTF097VFzynd1wxuH/2Q==" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN4FXoGKwgK4w-V-xwfA-PmxbD-Olo5SzRX71CuQKu4bKFLdkXlg" /><br /> <br /> ลมเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่าง ๆ ล้มหรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น&nbsp;<br /> <br /> เทคโนโลยีกังหันลม&nbsp;<br /> <br /> กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ำหรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงานและพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้ 2 รูปแบบ คือ</span></p> <ul style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-size: 16px;">กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine ,VAWT) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ</span></li> <li><span style="font-size: 16px;">กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine ,HAWT) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนาดกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม</span></li> </ul> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">การใช้ประโยชน์&nbsp;<br /> <br /> การใช้พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานทดแทนของโลกที่มีอัตราเติบโตสูงสุด อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบจากแหล่งพลังงานอื่น ประโยชน์หลักจัดแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่กังหันลมเพื่อการสูบน้ำ กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานลมเพื่อการระบายอากาศหลังคา&nbsp;<br /> <br /> ข้อดี&nbsp;เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดมาใช้ประโยชน์ เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานฟอสซิลที่มีอยู่จำกัด อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง&nbsp;<br /> <br /> ข้อเสีย&nbsp;ของพลังงานลมก็มีอยู่บ้าง ได้แก่ การลงทุนยังคงสูง เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล&nbsp;<br /> <br /> แหล่งพลังงานลมที่เหมาะสมมีอยู่จำกัดซึ่งอาจอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า พลังลมจะมีเฉพาะบางช่วงเวลาหรือฤดูกาลเท่านั้น รวมถึงปัญหาเรื่องเสียงรบกวน และปัญหาด้านทัศนียภาพ</span></p> &nbsp; <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">เชื้อเพลิงมวลชีวภาพแบบดั้งเดิม<br /> <br /> <img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm_3V19DeoXoEQOYV5kRszfSV1Og7YoR7VvOj6XWyOlDZil0BVsA" />&nbsp; &nbsp;<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUExQWExUWGRgYGBgXGBcYGhcYGhcYFhcYFxcYHCYeFxkjGhcYHy8gJCcpLCwsFx4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PFCkcHBwpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSksLCkpLCkpKSkpLCkpKSkpKf/AABEIAOMA3gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAACAAEDBAYFBwj/xAA9EAABAgQDBQYFAgYBBQEBAAABAhEAAyExEkFRBAVhcYEGIpGhsfATMsHR4SPxBxRCUmJygiQzQ7LCkhX/xAAZAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAfEQEBAAIDAQEAAwAAAAAAAAAAAQIRITFBAxJRYXH/2gAMAwEAAhEDEQA/AN8EwC0wYXBgx0cwoREiU6wKj79YdV+nhEUQaHSQYZqaaQQQLaRFLKBEG2XvhCCKVgIwmHwRI0IJo8BGpMLBEol0gIyGCYr7SjEtCf7f1DzqlH/0fCLksVbOIdnGLEr+4uP9RRI8B5xGjqQOsDg0ETMzQxDcYCMJoxhSYIGJUDnECw+cM9eLQl1cZ6fWGmlhfm0ASU6B4NaqVSxamTcSYrpU7Kc2BvAT5QmBlE3oxNSMjqICwgUGp5RG4INQ9rufxAzlKbCmmQYV84o7LJMtagxqxqXJJzJNuUQXgut+rGFqYlm7OWej6E/a0CtDDjp0vFECiKO41gFBL1Cj4feJioNrDJP45QAIAeCVbWFjhkLcnL6x0ZIJ8IcWaIwovwyiZKhny/MA6tLUhAtxakJScz0hwagXHupgHCbE2gwnjCJghAMAPxCKvWEUwgmAJ4ZaKw2KElLuL1iaAbQSJZIuruDmbkcg8JIYADkOQjOds+2EvZpuEqSpcpDJlg/NMUQQCBYAXMZPdm856gqcqapSy6rkJa7JAoAIuGP6S3T1FoSx0EeZbN2x2pSv+5Y2wptxLVeNNuntSoUmJBGZTRuQtF/FWZNPxZh78IdcVJu9ZXw8alpSjVRA9mJ0rCgCkuCxe7i0YXYio8v2hza9ae+UQ7OSZswZJKAP/wAJJPiYUw4hQ5+haMqZaKMlhrnz84UtLAaCwiVCNMrn0d4cseX1gEJpZx7eIFJJJL/Nd2LcosfDz98YZR0vSpy6QEEyQSwJNLFmgP5U1cmtLxaUlhAoLwFdG7kBOGrPqecSEBAABPQE9OUTJPQQUxDhhrqzQFMKYHlSHlpoIYDX3WFjEdGRJv71h/f3gA/kOrQaAz8b8KwCKXu/FudBBu5tpBWrDCAItBmBR+IM8YB/3hBRuQ0EFUMBigGJeMt/EHtqd3yQJTfHmPgdiEAUKyOrDjGmnbUlCSpRZKQSomwAq/KPnbtf2gO2bUucaJNEDRAonqbnnGcq1jFKTMXOnYllUxa1OokuVEmpJzj0uWr4eyGlRTQdBo0YXsmn9cKPygtXU6axtd/bR+klNgohxmRa+UdvnNYf6553dV9i2cJCfHqfpHXlijRydjCXFbenGOpLtrFGV7RoK9rSkVCQCeQqTHq/ZRX/AEqK1rTSseU79rtg4YR4N4x6l2InOgyzkyuh/MZynFWOqpQxqAd0lLtn3RcRZ+EyWZ3FIo7rmhUyYuneW/8AxYJFNaRfMurmrENyyjjGwmXlyduUJgwao+0SzJoFhZi/F7RCUE0tALFnBKFfT6vEbmtHuPtBpLNEDLNeQH3hvv8AmDKatcZ+sOO9Xw+56QANALJDUfq0SrNOsCRRyRU/vAU1TXHCBlTXHVtHgVmrCES1L5xoWSurNeDlgFzk18qRXTOrxpTyhxNL1rkRlmbRNiYTXHdqTrZmEJK/311gJIu1A1BlTKHzhsTpLQ4NK8oikqoPb69INqdf2igwPt9XhTCKNcu8MFO3nx06CHChTrGkYf8Ai5tipewBKC3xJiQrUpwqU3iA8eIKvwj0f+M29MW0SpINJaMR/wBlkn/1CfGPNk1Mc7y3OI2nZXd+MIIYhIcvkSSaDgwjrb/n/qIAvSnCtfOK/YuWfgjIgl+P4itvOaF7Qr/HPi4tHs8jz+1f2FdSdc46klVbxytlSMhpnHWkUgMtvGaf5w1LuGbO0emdkJn6n/EdGIjzCeVHayoCy8tA7ngI9O7JgKmmlCijagiMXqtexot3bHgXOb5cTp4uH8IuY/TwBhghqZn6ekORl1LHw8Y8zoZIq1WtXPjEQL1t7sdYKbcNdnfKuXOkBNTVeRIDdWHjFE81rn2IZZAyv5RHJSpKO8QoigLMevWBQgvmTRyLDrFEoY3qIQTTl6aRGhAAoRnnnk5zPKJkm3u0BGU0h1Sxz9vEmJrwgXF2gOLn1YQKJwIcVrfTQQsyTnEbEDX6cPCM7XSQfvxiUZ+8oiQoEP5QaVM4Jz/MDSaWXFauD9PGHTl7rAA2LOx+8G9+lfrA0nBYN7/EOVUZ6iKyz3q1oG96w4Jypz0tF2ieWpnIe3pBi2n0iCSLPU05RyO2++f5bYpynZSkfDRxUsMG4gEnpDY8U7a73/mttnTR8pXhR/qlkJ8gIo7q2FRWkkUi9u7doVKxf1EkOcgBlzjpbPsXwwGtetzZ+hjth8vazln5F7dW2/BIYOliGz6cYKYiUFKVhJUSfmNSVPZunhAyEOXpAGYFMaPa2fDLrHp047XZu1JSEpQ2JIGK5CnJ8Gi3sm95eJlE4hZg4LaFuUZ9IAZX+QodNPKJJnh7y0iIsSEpXMmEgt8TE4zHAC8b3stOCdoQALgp8Q/qIwu7J7lhmQGzjb9lUAz0vXuqI/2FBGMpw3j22ZIfh65wJ7wAtUE8WsIlw60u/wBIZYNGAsz+Z+seR2I1t7/MOq6i9KdOL5vaOVP3x8MhBSVElnsEtY8dI6MlRKQVJwjiWAY0PIt5xJV0YTScqccxeF8Q5n5rC2EClTErlvqfSI+OQp1zjSARL7pySGbW9YJSSSBanvrAYwejU86RKnI9PO8AIUGYVF+kPibU8qesEjUB3cfk6Q6xU0MBxJgprrD3FfL6+ESBFS1hTnS8C9DoQfY0jDQEuQSwBeujDjEyk90voTzaGQzAW15exCTcCzebwCelAbeAuT5wQmAMeFoYrcKDPfrT1EAEkIUpgaFh1EQGiYxrWg6vE6RRuf7RRSo4QT3SxoeVgc6+sTy1PlSja1DmGxOlXjHnX8YdoUf5aSB3TjWQLlQZAryJjdbfvSVIlmZNUEJAdz5MMzHlu+O2Kdv2pIly2lykqZanxFyHJ0S4tG8Zu6ZvEc3duyFCe8aiw04nUx0ZoUtbkf0hulD6WgfhMfIxf3aeFM+NI98jzOfvMhCFOBiw4hWgq1RlHB2XfqXEvEDnisE/1KYnwaNF2l2eimHzAO2YJo/Ix5pvDZ8KyNCRSM/S3HmNYara/wD9VC0PLD1YAVN4nUkqApe/AfeMHu7a1S1gpJDkDnHoEov3qd6z0fJ4mOX6W46SomkEYRWjHTn4RsOwW24pqCaFJUnyYeP0jCJOFRf+ogEn+lT0I6PHY3QFyhOwOF4SqW+rU8C19YZTcScPZFh2rQksOVYMocHIa/bnHzpO7b7cplHaZuIM3ebJrDPXSCV2q2pScC582YDd1mmnNo4T511/T6EMsF6AgC5q56jWGSsF7HLpm3vKPGuzf8RZuyIKGM9K1VCyQoZHCcnfyj0zsv2skbWnuEomAOqWr5gBdiKKFcozlhYfp18GIucmbpwyh56LPrQDJ6QRVbIl/rDhOdsuhjLSII1NYMJqUmgSKcHs+sMg1dqAWF+PlCWpTNa4c8MzwaAlkL7rmgrABANNAPSAwsAkVBJc+sPhapzAoPVoDlhRf76EfeHADlJroaUfTlEcxdNHz9W4Q6iCWs+mXXpGNtCShnz56a+9YKVLDA5N18YfGAMqUMOmYMJy95Q2AmqYfTNj6w0tZCOAoPq/jEYnBTuLe/GFOLpKR+TWIHlgFPAKv4xxe1Xa6VsZDgzFmqZYu1nP9sUe3G/5mxbMn4IBUpWDGa4aE4mzNGEeN7VtylKKiSVEu5qX4wgv9pu0s7bZuKYrup+RAoEDRszxgezO2iVNIU36gwO7M5BHSjdYgTKUoYqE+cOBqn949OOGuY5W+Nqt/DLWzDnFrZHTql7UvqPCOTuLbUzUnE4UgAKL/M71GhpHSKyAzukeWYj0xx0LbprlwDiNBSiRniHJ4wO+tkJWVE0JYBhG5lbSoKxNRmy6xS3js6JhdQBYNa70JJ6Qy5mjHisendRQoEVoFchhxE8GjVy5eEJcAul+ATQsOLwSdkQ5OFnSU00OXKK03bSimHEE/LwHE51jnJ+W7f0nlIQVsSCwtd1UwgeMdfZtqEtM2YsthQBehAFCOIIYxx9iTiAWrgTVrlqa/aON2l37jBlSk91g6/7gC/d0BbO7Rq3U2a24c/be9R+PHM+fpE+wbY7uA5KQK83jnDZ1GL2y7Owrd/DLpHHG210sjoqmAJZN6V9OUWt2b2mSJqZstRSpJcN59DmM4rSNiWtJKEkh2639I6u5uzxmTghZZmUoDT0jpeWOnqXY7tBtU1v5tKAFtgIYKs4xJegORjYBTngD4FoyOy0myzT5k9GA9GjUy5jMPfto4546q4XY8VfFuFKwKllw9mexqTeDCTkQ1kt6vEcyUHcV62L3469I5tnXr4A++Bhpc53Y2P5iRUsEh6210h0ynqzRZTTLT9orhBchrWAMRzJ5ApZ3hCYm9Ha8QLn/AJ0jht0WkbTR+bdc2iVG0iuVm05xyTP65CGVtJyzMS5Lp1EbcQS7cGiVO2i5OFiCo5Wq/KOGZ7PGN7b9qSlJkSyxVWYQbDQc84zLu6i61HL7edrTtU7Ck/pSyQn/ACOaj9OEZhIgEDWDRLKlAC5pHaRl2t0grThDkpdsgx/MWjsCi4wnoHfUmO1ubY0SkpAFSBXiWcnrFrapoDBBqfLwvH0MMdY8vLlluszJ3oJDAjEcxaj58REqe0BNRhFNCYl27drjvgqd7s+mlI4e29nZiErKFBSUmoHzNTxiW2eJNVpJO/pSgCpkli5L3etYaVt6FGi0kcw7dYzuybsWlDLILgEB3YZuGpHN2zZ2MS2yb01MZvT0HBmLRn9t2lCV4ZkxiGxBrh8TU5CODK3zOQkJStSU6ZCjZxBOmFRclyTfMmOeX0amDS7ZvQYQJTpSzOaEg6DIcY5oklQJA0BLalvCkd3cvZlK0hUwkhnwjyc6R0p+0ywQlKAgBiycxmC+Ub3/ACn+M9sPZwqGJZYOWGrGtfGkaPdG70pSrujCXzvVwB0Jirt0mcpXdbDqLB287x0d17OqWMSlY6tUGgZnBEakkZu0WwbI7AXDEJJbvKUTXoB0jS7u3cJSQLqPzHU59Kxxdg2I/GoUkFYxAWooKAGf4MaefeuhtGmVvZkvOQBmpP7+UaZEoO+YNeLUeM9u4PtMvSpp/qbxpUd1ycmfJxkQLx5/p26YdC+Ix4D2esIpoz/uc4cBw1/3gncMX+z0jk6GXLdq2tzs3IiIZk7CAwOYYPSJgR/xJYnyDdYGZLLgdb8ohti1nC1nzitMVE00u5yews2kUp69PH7x5Lk7yBmTMrREvaGiKYs2PzZMfNs4r7ZtYQlSlFkip/HGOOWV8dJFftDvwSJeInvKokfVuEeaTZpWoqJckuTFnfG9DPmlRoLJGgyipHq+eH5nPbjldkVZCNV2R3aMaZkxJUEq+X86/aOPuXdZmKBNo2ysMhBtbWza+849nz+frjnl4v7bvJMsYUMpblgRwudBWOLIlhdCohTirBqcrF4ryZmPvmqi2rAaRYlprHfblpIdiwrZZCmDlzWsUt7y0IT3aFJDgMatQHQReS4Ib5rueFYLapUpR7oQMTFTJcktcaRraaUJMgKQSkggj5h6ca0jkbbsGIsCH5jlGp2bYcCM6Uq2ZOXJj4wCd2IJ7qWVUBhRi9xneLdXtHnG1ySksYF42vbDZZEuXQd805nVshGLQKR5M5JXfG7j03cO2p/lUBIZSkgKtkXDeEczakfqFrt94tdmh/0qS4OXHwztFXaz+p71MdPGViQtqVrap684tKn/AKbDJieLVeK0pFAHf6ZX92iTa5RCVB6On18oQq52X25JWVGhGQe5+jUjSTVuqmjkRjOzZGIghyS4LtwbjGuQqp6Dx5xuXcYynLr7oW+2Dks8qGkafFhBLmz8WfSMpuPvbU9gAqrcQI1UsAkk2JAbgwoeMcc+3THo4OEYi5PiavEqk0vag5fWI0KNfDwvDGgGT0F8z4CMKdSmDJPs51vDKZVWcUDjr94cSvEa+Hp6Q2Glnz0ygMJtCxy+himtL3fm3tucX1Sx96jpECknI096x4LHpihPla1b05iMD2s338Rfw0HuJu39SteQjvdtd+mUn4SKLUHJ0TanO0YFKY18/nz+qmWXkMIn2LZDMUALZxHKl4lMKxtNxbpEsB87nzj2fPD9XbjllqLeybv+FJCqU14CpMc9ZM11LqlVhqCLls/tE28dv+Kth/2kuGyUftAyyY9f9OGvallj6RMKc4FDXaKm2baxYXNPG0AW9Ns/8aKqzIrU6aGOvubdwT8zuEuVPxcAHo0VN27pIHxFviIIFqUb1jpTZ7gAUGbeg4RP7So587ESo51ht3yitRKRU90E2A/qMBNkqJAAvXm0TyNo+EFBnavOluTvGcs9NTHbi/xK3ehEuQUXBWgnMminMYJFo2/bbeZnSUijJUGpX5c/SMQmPPbt2bnsdOfZwK0UWcas4eD2n/uHlnziDsIkFBFQyqnJme2o1izt62m0JYOxOYd47Tpz9X9l2dJSKgmuft4h21IAIGopp3meIpBLGv2gtq+W46xdoHs+kY6a9bxrBMdQalR1rGa7LbNiKlDD3Xck1DHTq0aSUGDnOohj0tdfsxWes/4kjmTGtxgMBr0BjK9jiSuYTUBIHKriNCTcCzvzH7xzy7WdLOJzwA89ISSaM3EHoQfKIErZwS54Zc4lSbH34RlUgo5f7s1POkJJypn5UgUqvr6Cn19YSJjEZU0etH6WgMhMQXqa5DSK8wvpS9K/tHUoR3ilhm9smitMSkB8JIa1vCPLlHXbz3+I27UGWiaSywcAH9wu3S/WME2Ubj+J6zjk/wBuFdBq482jidnt1uoTFUGTi/GOnyxt4TK65XtwbkCUY1CtOgrQcYvbw2g1Qk1sojIac4n2zbMCWTc0SDr/AHHhWKcmTStSTU6m7mPdJ+Zp57d8glpcNkLRYlhoNEnOG/mAjvHI04nLpGktKdtOE1FTYWqzv4QW7d3usLLltWqaZ9Yrq2cTZwVVrkO9bDo0d6anCwF6WyiTkpTlgkhNj7YRAXUrCmpcPBJluQlwCb8o72z7J8NBytWlm91hldcpHMGzYBU4iC16ngOEcfb1MrJIY55A5xp52yO4sObkk3aOHtWx0fBYs5IqMy2lo8me674Vit8zSXrR3jhgRsN9bKmoYA87xkloZREYxrdbfsBMUZE5Iwsmpe9bAcyGiXb098db845HYyZVY1847G2v8QZ3+kerHpxvZ5KaEPnC2z5HNh6mJtnTSgrm+fEaQO85akpLhnNOfCL4npdmGxGjFzn6vGnl+n3/ABGY7NEurj+L+jxpZYYHjCdFaDskruzOJSD4EtHfKKXzFqDPyjg9kgMK+KqDjhvyrGhWGOrjw15Ujnl21CmoGG7E5h9D+IilrVQKoSSObVtyiRBGVXbzNoKekkXAUC4JyFL9IypIagOdhrm3vSCJAYkt9ff1gErsrMOOHMQa0OkOBQlvKAzk+WhYYpztUUyxRH8PX6s2QrF1YANan1/206RHNSl8xwekctNMB20k/HnypIQThBmKVm1mGop5Rz1JEpD0pRKXFTlTSPRdo3RLWxUlGIUBBINb1FYxXans8pE34g7yCKAVKNQQa9Y7/KzGa9YzlriSklSsSvmOf2i4mK8tESTC1aDXlHdzHMnMDlHNKvirDqbCQGa9SIj2rasZwodqeyI7G5d1iWkLV8zunieMTfir0nZvhNbE2nh9IdZapqT79YMrq71i9uzda1AKFAXLqpwJ8Y1vTJ917HhBWoObgc/Yi+ASGZLPyGdtfGLSNnUA5poOD/iHMpdHuKga5JtYXvHG5bbkRrlvUsA9stBTKK+07vBBSNLBugbSLo2cuDiIawYtxP7w5Yv/AGuTS5yz4xiqym2brJxUBKQQ4YsczelYwG/dgKFvkfWPX50gErcd0sq1iDnrrGf7QbjRMQcTpF6O78mY8o53Hl0mTG9jR+orRrR3N4q74y9iOb2e3aqTOWF0DBSVMRiDtSOpt6O+KUr6PHbHpi9pNmm90i+n18or7xVTUNQnUWAETbOrD6wG8fks1fzGmfVrs8Mw4DAN7yeNdujdfxnDsBcj0jL9lZSlDCEuVEM3pHpe5tg+DKD1UogqbJJyJiW6VPsW7UIDISEjWrlteZi4nvZUOuVvrEcj5SSbVu2ZAFcmMPj6vxvwjCiSivj66QSR5184cLzsz+kAs5Cng5epiKOYlwdfzAqW1QHs/vp5wkn7QQWAc7C0BnpkpRolq8W66xX2jZQFDvKLCnPVtY6KdkALmupNTXIRCZeiRzJpzPvOMK5uybYFKMpJ76as4ZiaEGLQlBIp3tQe8CeefKATu0BePuhTkEgXzbSLuIGlgKkn6RFZWd2SK1FSWlPXDcE5s1oxm+5K0TTJKWUDXwoeUevqWAHJAH0yv4xzt67pk7T81GqFC7M5elQSHrHXHOsXGPOdz7qNSxU7ZE8BaNJsnZ6csBkEcTSNZsO7BKThQABeoubDnzyiWRJm5rSUuRYpoL5l/wARv9/wmnA3f2U/UxTaJ0B+2UdqRsmbMzACzJNWfV84tfGdbCgYFwknPXVoKWgkpdkpTVqkkHXSM3K01EHwhlqwrUsX+8OdnawcnIDwHg8TypHeJfvVwhhQHhr94nmINnowBIIze2kRVBGxMl1JGLxFdT1iM7GQ7MHGjBuVSe9F+ZLsmgLub5P+PGEZYq11FiXqwHeNNKRFcWdsZu2NZI5JrfTKHVu5VXbFycg1citGjsyJLJSCTUFgGZgRcjJ8oJezDER/UoGpAuzvAZjbuz6ZjYlKcFgWdtLCoqPCKG29iSSkmYASdKAcQ+kbT4FHqS4N2ytSl4lmbK4qxF1F36V0+kN1HnK+x8xMzA6T3QskgihLAc4uTP4eLmCs1KW/xJc2YVraNyNnBWVkVwYcrVtxLxPKABZnIr9bvQxd00z3Zbst/KEhSwpTAggFk3BAfleNFORh+WjgAUoCDVhnT1hpamBGQzD6mg8YNSHU5qpNBw4hs8omzSKbL4XJd7Owq3AiHmnIVo/Wj1zP3hEFRJLYXpwDM3E38ocS2oHoAzn3Q0go1KNABr5UHKClSXNSz3Ol7cYD4dbsx5tm0CtKiwBLPatNfOALFdhY3e+UOJpsPv8ASI1rPds1zyLgdXhwC9B9uN/dYlFVSDT5XJbjW58If4eECoJyADhmuQYsKoRr6axFgqxLuAD4sxawhoVZqiCnvAJFTThpbOM4N/q+MUKBwn5VYRUPmzueHGNOZVQMI51bLyaGVuwYQDzKiLfWgo8WSFcybLE35qprRqEkFJZq2g9j2qWV4EBNKZlhhoOIiXadmaktJ7zJFWLEmoIqHir2d3D/AC65q8ZWoqAr/Qwoz82eKO8tLinGpZmGsM4dxbV+QYc2MRyp4X3XHdehu+XlBlHec1Z6ZaCjxkNLlkHFSlnq9D+IFaTU3JYEk5cMrlonLMaa3Ny9hDEClG/b94ojMqo4UOEtoQSbkVygpcoagMwoMxXOgpDoSAvOpuSXOYYZCCDuyRe55V6iAFSQEqN1E0JOT19IEJspsIAcO2Zd9SYeaoSwSBWgAzJIv5waH7oVZnIGtM82gE7WHKsMlIdh61ORcmJASWUQ6lUAfnlkwiLZkfDSsFiVKcKY0AYN71gDRLOIZA2roLUgcJIUCbigZqEvTpR4crdKWrhsaklyRY8HiSWGJOYoTwuw8YCJKWCX7xTQ6ONcy0SySXtXyDxEDVmo1RmSTV9MoJbJU5Fs30fJ9PpAOZhqCQ7GvF2YDODlzG76qUtzb6xDLNHzNs6ly+mcSYQCXrel4CNAIor+0PlmWAGRvBKWxOejcG+jQC5hODJqUyD0qc4kWsIQQDZ3PhU9fSAkByNzX6faBUl0qyfTKmT51gEzC4AezvTVj6Qp01lOzknvXIa/XKKhwAruVbi+rfR4Rk4gD4AvQRHKJCaUu+ZLuzaGDx90KUsB2ALitIigNud4kmywAWDfLChQAyz6H1VEe2qZxlhHoIUKAcUJIuBSGmShgfO/Uu8KFACmUAtDBqLNKWAaCkIBSSblj4qhQoCWekO2QSwHjAqyHH6w8KJQEuWCqW9XWh/ExfmJ7yuCm6OaQ0KIKko99A4fQxLs4dJJvQdK20hQo0FNQBbQ+rQCh+oBkEuBxpChQDSllic6RDJmE4nOnpChQEilsot/a9hdtYU1AYDIs/FwHhQoCPYVks/97ebRZIYdfvDQoCvsf/k/xNOHcf1rClLPwirMi/WFChCpFE4LmvHnBAX5j/5hQoBE/wDt9oZcsGhAIFhkOUKFAf/Z" /></span></p> <ol style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-size: 16px;">ไม้ฟืน เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักมาแต่อดีต กระทั่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมถ่านหินก็ได้เข้ามาแทนที่ในยุคแห่งพัฒนา ไม้ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับความร้อนและการหุงต้ม ไม้ฟืนแห้งต่อเมตริกตันจะให้ความรอนมากกว่าไม้สด&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">ถ่านไม้ โดยการเผาไม้ในสภาพขาดอากาศเรียกว่า &ldquo;ไพโรไลซิส&rdquo; ในยุโรปเตาเผาใต้ดินสืบย้อนหลังได้ถึง 5,500 ปี มนุษย์รู้จักใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงถลุงโลหะมาตั้งแต่ยุคบรอนซ์ ยุคเหล็กแล้ว ทุกวันนี้ถ่านไม้เป็นที่คุ้นเคยในฐานะของเชื้อเพลิงสำหรับย่างบาร์บีคิวในสวน ไม้ประกอบด้วยสารระเหยทั้งที่เป็นก๊าซและของเหลวสารเหล่านี้จะสูญหายไประหว่างที่มีการเผาถ่านและเพราะว่าสารระเหยนี้มีค่าความร้อนร้อยละ 75 การเผาถ่านจึงเป็นวิธีการสูญเสียอย่างมาก และทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">เศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมการเกษตรของเสียจากไร่นาถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงมาตั้งแต่ยุคต้นๆ แล้ว ของเสียเหล่านี้ประกอบด้วยมูลสัตว์แห้ง ส่วนที่เหลือจากพืช เช่น แกลบ ฟางข้าว และเศษไม้ เช่นเดียวกับมนุษย์รู้จักดายหญ้ามาทำเชื้อเพลิงนานนับพันปีมาแล้ว</span></li> </ol> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">เชื้อเพลิงมวลชีวภาพสมัยใหม่</span></p> <ol style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <li><span style="font-size: 16px;">ของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล ที่เรียกว่า กากอ้อยวัสดุที่เป็นเส้นใยนี้เหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำผลิตไฟฟ้า ของเสียอื่นทางเกษตรกรรม เช่น กาบและกะลามะพร้าว แกลบและฟางข้าว มีจำนวนหลายพันหลายหมื่นเมตริกตันในช่วงของฤดูกาลผลิต การเผาซังและฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเผาฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงเสียอีก&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">มูลสัตว์ ของเสียเปียกจำพวกมูลสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน น้ำเสียจากคอกวัวเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายเพียง 2&ndash; 3 วันในถังหมักขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Anaerobic Digesters จะให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์ส่วนที่เหลืออยู่เมื่อทำให้แห้งใช้เป็นปุ๋ยได้&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">ของเสียจากอุตสาหกรรมป่าไม้ในอดีตของเสียดังกล่าวปล่อยทิ้งให้ผุพังโดยไร้ประโยชน์ พัฒนาการของเครื่องจักรกลเปลี่ยนเศษไม้ที่ยังใช้ได้เหล่านี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ทำให้แห้งแล้วขนส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาหม้อไอน้ำได้&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">ของเสียในครัวเรือนในแต่ละปีประเทศอุตสาหกรรมนำของเสียจากชุมชนไปฝังเป็นจำนวนมหาศาล ต้องใช้เนื้อที่เป็นจำนวนมากในการกลบฝังเป็นทางเลือกที่แพงและสูญเสียเพิ่มขึ้นทุกปี การนำพลังงานจากขยะชุมชนมาใช้มีอยู่ 2 วิธี คือ แยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมาก่อนและกลบฝัง และใช้ที่กลบฝังขยะเป็นแหล่งผลิตก๊าซ&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">หลุมขยะ การเผาขยะก่อนกลบฝังเป็นการลดปริมาณของเสีย ลดต้นทุนการกลบฝัง และยังได้พลังงานที่นำไปใช้เป็นความร้อนชุมชน ผ่านกระบวนการไฟฟ้าความร้อนร่วม (Combined Heat and Power scheme, CHP) ถ้าแยกขยะส่วนที่ไม่ติดไฟออกก่อน เช่น โลหะ แก้ว การสันดาปจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็ คือ นำขยะที่ติดไฟได้นี้ไปผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นก้อนเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse &ndash; Derived Fuel, RDF)&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">พืชพลังงานในบางประเทศการลดพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารลงและนำพื้นที่ไปใช้ปลูกพืชที่ให้พลังงาน โดยเฉพาะไม้ที่โตเร็ว เช่น วิลโลว์ ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ หรือแม้แต่หญ้าบางชนิด จัดอยู่ในพืชพลังงาน (Energy Crops) โดยใช้เทคนิคป่าละเมาะโดยตัดต้นใหม่ทุก ๆ 3 &ndash; 4 ปี เพื่อทำเชื้อเพลิง ต้นใหม่ก็จะงอกขึ้นมาแทนที่ต้นเก่าเรื่อยไป&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">เชื้อเพลิงเหลวจากพืช เชื้อเพลิงมวลชีวภาพโดยทั่วไปเหมาะสำหรับความร้อนและไฟฟ้า แต่เชื้อเพลิงเหลวสามารถใช้ได้ในการคมนาคมเอธานอล (Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเผาไหม้ได้ดีและใช้ผสมกับเชื้อเพลิงได้ เช่น น้ำตาลอ้อย และข้าวโพด เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอธานอล พืชดังกล่าวเมื่อผ่านการหมักแล้วจะให้น้ำและแอลกอฮอล์ และทำให้เข้มข้นขึ้นได้ด้วยการกลั่น น้ำมันพืชสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรงเช่นกันแต่จะใช้ได้ดีขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมีที่เรียกว่า Esterification เป็นกระบวนการที่รวมน้ำมันพืชกับแอลกอฮอล์หรือเมทานอลหรือเอธานอลอย่างใดอย่างหนึ่ง&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> <li><span style="font-size: 16px;">ไบโอดีเซล (Biodiesel) น้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดเรฟ ทานตะวัน งา ฝ้าย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ละหุ่ง สบู่ดำ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันเหลือใช้หลังการปรุงอาหารจากภัตตาคาร และร้านอาหารประเภท fast-food นำมาเข้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เป็น Methyl ester ethyl ester หรือ butyl ester หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า &ldquo;ไบโอดีเซล&rdquo; ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซลในสัดส่วนผสมต่าง ๆ ได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ กับเครื่องยนต์ดีเซล แม้จะใช้เป็นระยะสั้นและหรือยาว การใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ และเกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่าน้ำมันดีเซล เป็นต้น</span></li> </ol> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ข้อดีของชีวมวล&nbsp;<br /> <br /> ข้อดีที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ชีวมวลในการผลิตความร้อนหรือไฟฟ้าจะไม่เพิ่มปริมาณสุทธิของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก ในกรณีที่เรามีการผลิตชีวมวลขึ้นมาเพื่อทดแทนชีวมวลที่ได้ใช้ไป เพราะจะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกหมุนเวียนมาใช้ในชีวมวลที่ผลิตใหม่เท่ากับปริมาณก๊าซที่ถูกผลิตจากการเผาไหม้ชีวมวลนั้น ๆ เนื่องจากพืชต้องหายใจเพื่อเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ในการเจริญเติบโตอีกทั้งชีวมวลยังมีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก นั่นหมายถึง การใช้ชีวมวลจะลดโอกาสในการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งตรงข้ามกับการใช้น้ำมันในภาคขนส่ง หรือถ่านหินในโรงไฟฟ้า&nbsp;<br /> <br /> ข้อเสียของชีวมวล &nbsp;&nbsp;<img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhBsIsyJFPbG_zA_WG5Z921YbH5zPIBcW-D9cA8ip5t4EV-Nrr9w" /><br /> <br /> ชีวมวลมีการเก็บรักษาและการขนส่งที่ยาก และมีความเสี่ยงสูงในการจัดหาหรือรวบรวมปริมาณชีวมวลที่ต้องการใช้ให้คงที่ตลอดปี เพราะชีวมวลบางประเภท เช่น กากอ้อยมีจำกัดเพียงบางเดือน อีกทั้งชีวมวลทุกประเภทต่างต้องการพื้นที่ในการเก็บรักษาขนาดใหญ่กว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น หากต้องการปริมาณความร้อนที่เท่ากันจะต้องใช้แกลบในปริมาณที่มากกว่าน้ำมันเตา เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบวิธีการจัดเก็บและขนส่งจึงสำคัญและจำเป็นมาก<br /> <br /> ขอขอบคุณ-</span>http://chingching.myreadyweb.com/article/category-62996.html</p> Wed, 25 Feb 2015 20:24:00 +0700 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55441.html <div style="font-family: tahoma; text-align: center;"> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">รหัสวิชา ง 22101 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชื่อวิชา &nbsp;การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ช่วงชั้นที่ &nbsp;3 &nbsp;ชั้นปีที่ &nbsp;2 &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ครูผู้สอน ดรุณี &nbsp; กันธมาลา</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย &nbsp;จังหวัดเชียงใหม่ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">บทที่ 6 &nbsp; &nbsp;เรื่อง &nbsp;ความคิดสร้างสรรค์กับโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">สาระที่ &nbsp;3: &nbsp;การออกแบบและเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">มาตรฐาน ง 3.1 &nbsp;: &nbsp;เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี &nbsp;ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา &nbsp;จินตนาการ &nbsp;และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ &nbsp;สร้างสิ่งของเครื่องใช้ &nbsp;วิธีการเชิงกลยุทธ์ &nbsp;ตามกระบวนการเทคโนโลยี &nbsp;สามารถตัดสินใจ &nbsp;เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต &nbsp;สังคม &nbsp;สิ่งแวดล้อม &nbsp;โลกของงานและอาชีพ</span></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับ สังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; จุดประสงค์การเรียนรู้</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7. &nbsp;สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เรื่อง ความความคิดสร้างสรรค์ และโครงงานได้</span></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน &nbsp;มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">1. &nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. &nbsp; ความสามารถในการคิด</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. &nbsp; ความสามารถในการแก้ปัญหา</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. &nbsp; ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. &nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี</span></span></div> <div><br /> &nbsp;</div> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">วิวัฒนาการของเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เทคโนโลยีเป็นระบบหรือเครื่องมือที่มีความซับซ้อน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">พัฒนาตลอดเวลา ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ (Evolution)</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ของระบบหรือเครื่องมือนั้นๆ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีจึงเป็นลําดับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">และต่อเนื่องของระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งกระบวนการคิดของมนุษย์นั้น</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">สามารถริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้ โดยเริ่มจากการกําหนด</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ปัญหา หรือความต้องการในการดํารงชีวิต วิวัฒนาการของเทคโนโลยีจึงมีความสัมพันธะกับสภาพ</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">สังคมขณะนั้นๆ</span></span></div> <div style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจะทําให้เราทราบที่มาของเทคโนโลยี เพื่อจะใช้เป็น</span></span></div> <strong style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป</span></span></strong><br style="font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px;">&nbsp;</span> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">1. การแบ่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">วิวัฒนาการเทคโนโลยีสามารถแบ่งได้หลายแบบ โดยขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">วิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาจจะสรุปเกณฑ์ที่ใช้แบ่งได้ดังนี้</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ก.ระยะเวลา</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ข.ความจําเป็นในการใช้เทคโนโลยี</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ค.ลักษณะของเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ก. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่แบ่งตามระยะเวลา แบ่งได้ 4 ยุค คือ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">1. ยุคโบราณ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">2. ยุคกลาง</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">4. ยุคศตวรรษที่ 20</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">1. ยุคโบราณ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ยุคแรกๆ ประมาณ 10,000 ปี ก่อนคริสตศักราช มนุษย์อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ต้องดิ้นรนหาอาหารด้วยการล่าสัตว์ เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด มนุษย์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ไขกระดูก ขนสัตว์ ใบไม้ หญ้า เพื่อการดํารงชีวิต จนถึงยุคหิน มนุษย์นําเอาหินมาใช้ประโยชน์ได้</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">หลายอย่าง เช่น ทําอาวุธ เครื่องมือล่าสัตว์ต่อมาในยุคโลหะมีการพัฒนาเครื่องมือและอาวุธต่างๆในยุค แรกมีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มเกิดขึ้น ในยุคหินมีการ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ใช้เครื่องทอผ้า การปั้น ในยุคนี้อีก 5,000 ปีก่อนคริสตศักราช มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น มี</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ลักษณะเมือง มีช่างฝีมือและนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย ทําให้เกิดการสร้างงานเทคโนโลยี</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">เช่น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากทองแดงและบรอนซ์มาใช้ ยุคนี้เรียกว่า ยุคทองแดง ต่อมา</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">มนุษย์มีความต้องการที่จะผลิตอาหารจึงปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดการสร้างเขื่อนป้องกันน้ํา</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ท่วมพื้นที่เพาะปลูก การเกษตรและการก่อสร้างมีความก้าวหน้าและมากกว่ายุคต้นๆ</span></span></div> <div style="font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgBviBcuozKyl5am81-wvf4pnMpgvm7JwSBIYmWCPEvW6ctLqLqQ" style="border-width: 0px;" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYNQXagW1ZkK7H9k5MEqhAgsn9ypEYhqSRGo1gkTNDQZCbNPXV1w" style="border-width: 0px;" /></span></span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เครื่องปั้นดินเผา</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">2. ยุคกลาง</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;เทคโนโลยีในยุคนี้ เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องกลไกลต่างๆ เช่น ในประเทศจีน ใช้ระบบ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">แม่แรงยกสิ่งของ (Hydraulic Engineering) เพื่อการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น เขื่อนป้องกันน้ําท่วม ยุคนี้มนุษย์เริ่มแยกแร่ออกจากสายแร่ได้ ทํากระดาษ ความเจริญทางเทคโนโลยีในยุคนี้พบในประเทศจีน โดยเฉพาะการทอผ้าไหม เข็มทิศ กระดาษ เครื่องปั้นดินเผา ส่วนประเทศตะวันตกเริ่มประดิษฐ์&nbsp;ล้อ &nbsp; โรงสี &nbsp;ฃอุปกรณ์ที่มีกลไกต่าง ๆ &nbsp;เช่น &nbsp; นาฬิกา &nbsp; ส่วนในยุโรปเกิดช่างฝีมือหลายแขนง เช่น</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">สถาปัตยกรรม การทหาร การสื่อสาร และการคมนาคม<br /> &nbsp; &nbsp;ในศตวรรษที่ 15 มีการสร้างแท่นพิมพ์ เครื่องจักรไอน้ํา ซึ่งประสบความสําเร็จมาก น้ําและลมถูกนํามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เทคโนโลยีนี้เริ่มเจริญก้าวหน้า ส่วนประเทศตะวันตกมี<span style="text-align: center;">การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และพยายามสร้างเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาและสร้างอํานาจ</span><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></span></span></div> <div style="font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ226cpTJHrJAyRnAhg0rHPclykmZezPmc4hFX0o6gVJVqJqB_Xpt7ASj3c-A" style="border-width: 0px;" /></span></span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">รถจักรไอน้ำ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในยุคนี้เทคโนโลยีเจริญรุดหน้ามาก คือ เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) มีการสร้างกังหันลมและใช้พลังไอน้ําสําหรับการทํางานของเครื่องจักรกล และการค้นพบความรู้เรื่อง&nbsp;ไฟฟ้าเป็นผลให้คิดค้นสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ความรู้การถลุงแร่ทําให้เกิดโลหะวิทยาและเกิดเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้<br /> มีการสร้างโรงงานทอผ้าที่ใช้ความรู้ทางเคมีกับเรื่องสิ่งทอ ในตอนปลายของยุค วิศวกร โรงงานต่างๆ พัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน เขื่อน การสื่อสารและคมนาคม เช่น การกอสรางถนน ขุดคลอง กิจการรถไฟ การสื่อสาร ระบบการพิมพ การถายภาพ โทรเลข โทรศัพท เทคโนโลยีในยุคนี้กาวหนารวดเร็วมาก สวนใหญเปนเทคโนโลยีตาม</span></span></div> <div style="font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTo0ARLbfld2TqiyVEsN8ftq9BuQwBAJCsfOXyjQ-SpjnqBHuQ" style="border-width: 0px;" /></span></span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">กังหันลม</span></span></div> <div style="font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">4. ยุคศตวรรษที่ 20</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ยุคนี้เริ่มจากการบิน การสงจรวด ความรูทางอิเล็กทรอนิกสและระเบิดปรมาณู การ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ประดิษฐคิดคนวัสดุใหมๆ ซึ่งมีทั้งสรางสรรคและทําลายสังคม การพัฒนาวิทยาการการบินและ</span></span></div> <div style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">เทคโนโลยีทางอวกาศกาวหนามาก เกิดความรูทางวิทยาศาสตรหลายแขนง ทําใหมีการคิดคน</span></span></div> <div style="font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img alt="" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIifwVOZhCKTP_J_Mia0Y--8fNRp1Ugs22YQQJ7MKkJf8d71Df" style="border-width: 0px;" />&nbsp;</span></span><br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ดาวเทียมสื่อสาร</span></span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px;">ขอขอบคุณ-http://chingching.myreadyweb.com/article/category-61297.html</div> Wed, 25 Feb 2015 20:20:00 +0700 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55542.html <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(82, 82, 82); font-weight: bold;">บทที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี</span> <div id="article-category-details" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma;"><span face="">รหัสวิชา ง&nbsp;</span>22101 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ชื่อวิชา&nbsp; การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <span face="">ช่วงชั้นที่&nbsp; 3&nbsp; ชั้นปีที่&nbsp;&nbsp;</span>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <span face="">ครูผู้สอน ดรุณี&nbsp;&nbsp; กันธมาลา</span><br /> <span face="">โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย&nbsp; จังหวัดเ</span>ธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี&nbsp; ใช้ความรู้&nbsp; ภูมิปัญญา&nbsp; จินตนาการ&nbsp; และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ&nbsp; สร้างสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; วิธีการเชิงกลยุทธ์&nbsp; ตามกระบวนการเทคโนโลยี&nbsp; สามารถตัดสินใจ&nbsp; เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต&nbsp; สังคม&nbsp; สิ่งแวดล้อม&nbsp; โลกของงานและอาชีพ<br /> &nbsp;</span><br /> <span style="font-family: tahoma;"><span face="">ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</span></span><br /> <span style="font-family: tahoma;"><span face="">1.</span>&nbsp; เข้าใจความหมายของการออกแบบทางเทคโนโลยี<br /> <span face="">2.</span>&nbsp; เข้าใจลักษณะผลผลิตของการออกแบบทางเทคโนโลยี<br /> <span face="">3.&nbsp; อธิบายหลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร&nbsp;</span><br /> <span face="">4.&nbsp; อธิบายการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์</span>&nbsp; 5W1H<br /> <span face="">5.&nbsp; อธิบายหลักการออกแบบและเทคโนโลยี</span><br /> <span face="">6.&nbsp; ชื่นชมผลงานการทำงานของผู้อื่นและตนเอง</span></span><br /> <span style="font-family: tahoma;">&nbsp;<br /> <span face="">จุดประสงค์การเรียนรู้</span></span><br /> <span style="font-family: tahoma;"><span face="">1.&nbsp; บอกความหมายของการออกแบบทางเทคโนโลยีได้</span><br /> <span face="">2.&nbsp; อธิบายลักษณะผลผลิตของการออกแบบทางเทคโนโลยีได้&nbsp;</span><br /> <span face="">3.&nbsp; อธิบายหลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสารได้</span>&nbsp;<br /> <span face="">4.&nbsp; อธิบายการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์</span>&nbsp;5W1H ได้&nbsp;<br /> <span face="">5.&nbsp; อธิบายหลักการออกแบบและเทคโนโลยีได้</span><br /> <span face="">6.&nbsp; แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบในชีวิตประจำวันได้</span><br /> <span face="">7.&nbsp; สามารถวาดภาพตามหลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสารได้</span><br /> <span face="">8.&nbsp;&nbsp;</span>สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย&nbsp; ลักษณะผลผลิตของการออกแบบทางเทคโนโลยี &nbsp;&nbsp;<br /> <span face="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร&nbsp; หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์</span>&nbsp;5W1H&nbsp; หลักการออกแบบและ&nbsp;<br /> <span face="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เทคโนโลยีได้&nbsp;</span><br /> &nbsp;</span><br /> <span style="font-family: tahoma;"><span face="">สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</span></span><br /> <span style="font-family: tahoma;"><span face="">&nbsp; มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้</span><br /> <span face="">&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;&nbsp;</span><br /> <span face="">&nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการคิด</span><br /> <span face="">&nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการแก้ปัญหา</span><br /> <span face="">&nbsp;&nbsp; 4. &nbsp;&nbsp;ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br /> <span face="">&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp;&nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี</span></span><br /> <br /> &nbsp; &nbsp; กระบวนการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการออกแบบและการนำเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์มาใช้ กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ</span> <p style="font-size: medium;"><span style="font-size: 16px;">อธิบายการทำงาน</span></p> <table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="middle" width="50%"><span style="font-size: 16px;">ทรัพยากร (Resource)<br /> คน<br /> สารสนเทศ<br /> วัสดุ<br /> เครื่องมือเครื่องจักร<br /> พลังงาน<br /> ทุน<br /> เวลา</span></td> <td align="middle" valign="top" width="50%"> <p><span style="font-size: 16px;">ปัจจัย (Constraint)<br /> ข้อจำกัดต่าง ๆ หรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึง</span></p> <table bgcolor="#cccccc" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <th width="51%"> <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">-</span></h2> </th> <th width="49%"> <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">+</span></h2> </th> </tr> <tr> <th><span style="font-size: 16px;"><span class="text12">ขัดขวาง</span></span></th> <th><span style="font-size: 16px;">เอื้อ</span></th> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"><span style="font-size: 16px;">เช่น<br /> 1. เวลาที่จำกัด<br /> 2.เครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ</span></td> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"><span style="font-size: 16px;">เช่น<br /> 1. มีเงินทุนจำนวนมากเพียงพอ<br /> 2. มีบุคคลากรที่มีความสามารถ</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: medium;"><br /> &nbsp;</p> </div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(217, 255, 223);" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="3"><span style="font-size: 16px;">กระบวนการทางเทคโนโลยี&nbsp; ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน</span></td> </tr> <tr> <td width="9%">&nbsp;</td> <td width="2%"><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2node.gif" width="16" /></span></td> <td width="89%"><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 1.&nbsp;คือ&nbsp; กำหนดปัญหาและความต้องการ</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2node.gif" width="16" /></span></td> <td><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 2.&nbsp;คือ&nbsp; รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2node.gif" width="16" /></span></td> <td><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 3.&nbsp;คือ เลือกวิธีแก้ปัญหา</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2node.gif" width="16" /></span></td> <td><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 4.&nbsp;คือ ออกแบบและปฏิบัติการ</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2node.gif" width="16" /></span></td> <td><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 5.&nbsp;คือ&nbsp; ทดสอบ</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2node.gif" width="16" /></span></td> <td><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 6.&nbsp;คือ ปรับปรุงแก้ไข</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><span style="font-size: 16px;"><img height="22" src="http://kitikorn.site90.net/42102/process_files/ftv2lastnode.gif" width="16" /></span></td> <td><span style="font-size: 16px;">ขั้นที่ 7.&nbsp;คือ ประเมินผล</span></td> </tr> </tbody> </table> <br style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: 16px;">ระบบเทคโนโลยี&nbsp;(<i>Technology System</i>) นอกจากจะประกอบด้วย 3 กระบวนการแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการได้แก่ 1. ปัจจัยที่ส่วนส่งเสริม เพื่อให้ได้ผลที่ดีและมีคุณภาพ 2. ปัจจัยขวาง เป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ผลลัพท์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ<br /> <br /> <span style="font-family: tahoma;">หลักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 5W1H</span><br style="font-size: 14px; font-family: tahoma;" /> <br style="font-size: 14px; font-family: tahoma;" /> <span style="font-family: tahoma;"><span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การวิเคราะห์ปัญหา &nbsp;โดยการใช้เทคนิค &nbsp;5W1H &nbsp;ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหา &nbsp;จะใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน &nbsp;มีรายละเอียด &nbsp;ดังนี้ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <br /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">ปัญหาคืออะไร &nbsp;หรือ อะไรคือปัญหา &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <br /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">Who &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ใคร &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">What &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ทำอะไร &nbsp; &nbsp; (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">Where &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ที่ไหน &nbsp; &nbsp; &nbsp; (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">When&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;เมื่อไหร่ &nbsp; &nbsp; (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">Why &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ทำไม &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ)</span><br style="font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';" /> <span style="line-height: 21px; font-family: arial, 'san serif';">How &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; อย่างไร &nbsp; &nbsp; (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)</span><br /> <br /> <font face=""><span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;แล้วรวมรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ</span><span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">ซึ่งเป็นการค้นหาความจริงหรือความสำคัญ</span></font></span></span> <p style="font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: center;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><img alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_HNPozE9Qe_g/Sx9NLmS-05I/AAAAAAAAABI/TZ-x_fhnAos/s320/5w1h.gif" style="border-width: 0px; width: 320px; height: 295px;" /></span></p> &nbsp; <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 16px;">การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น สามารถ</span><wbr style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 16px; font-size: small;" /><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 16px;">มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน</span><br /> ประเภทของการออกแบบ<br /> <br /> 1.&nbsp;การออกแบบทางสถาปัตยกรรม&nbsp;(Architecture Design)&nbsp;<br /> <img alt="Large_บ้านสวย_ๆ" src="http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/015/457/large_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2_%E0%B9%86.jpg?1306920658" /><br /> เป็นการออกแบบเพื่อ&nbsp;การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก&nbsp;(Architect)&nbsp;ซึ่ง&nbsp;โดยทั่วไปจะต้องทำงานร่วมกับ วิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเกี่ยว&nbsp;กับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัตยกรรมได้แก่<br /> - สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า&nbsp;โบสถ์&nbsp;วิหาร ฯลฯ<br /> - สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร<br /> - สถาปัตยกรรมภายใน&nbsp;เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร<br /> - งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง&nbsp;เป็นการจัดบริเวณพื้นที่ต่างๆ&nbsp;เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม<br /> - งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ<br /> <br /> 2.&nbsp;การออกแบบผลิตภัณฑ์&nbsp;(Product Design)<br /> <img src="http://kbusociety.eduzones.com/th/wp-content/uploads/2010/02/02994_002.jpg" /><br /> <br /> &nbsp;เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆงานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุด และแบ่งออกได้มากมายหลายๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของผลิตภัณฑ์&nbsp;งานออกแบบประเภทนี้ ได้แก่<br /> - งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์<br /> - งานออกแบบครุภัณฑ์<br /> &nbsp;- งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์<br /> - งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ<br /> - งานออกแบบเครื่องประดับ&nbsp;อัญมณี<br /> - งานออกแบบเครื่องแต่งกาย<br /> - งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์&nbsp;<br /> - งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่างๆ&nbsp;ฯลฯ&nbsp;</span></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;"><br /> <span style="font-size: 16px;">3.&nbsp;การออกแบบทางวิศวกรรม&nbsp;(Engineering Design)</span> <div><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img src="http://2.bp.blogspot.com/_enEVhTFZ6D4/TCSdG-7IwLI/AAAAAAAAAZ8/zyxn9CIf9GU/s400/4.jpg" /><br /> เป็นการออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ต้องใช้&nbsp;ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือ วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ&nbsp;ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต&nbsp;บางอย่างต้องทำงาน&nbsp;ร่วมกันกับนักออกแบบสาขาต่าง ๆ ด้วย งานอกแบบประเภทนี้ได้แก่&nbsp;<br /> - งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า&nbsp;<br /> - งานออกแบบเครื่องยนต์&nbsp;<br /> - งานออกแบบเครื่องจักรกล&nbsp;<br /> - งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร&nbsp;<br /> - งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ&nbsp;ฯลฯ<br /> <br /> 4.&nbsp;การออกแบบตกแต่ง&nbsp;(Decorative Design)&nbsp;<br /> <img alt="ผนังห้องสวยๆ" src="http://statics.atcloud.com/files/comments/78/786108/images/1_display.jpg" /><br /> เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่างๆให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นนักออกแบบเรียนว่ามัณฑนากร (Decorator)&nbsp;ซึ่งมักทำงานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่<br /> &nbsp;- งานตกแต่งภายใน&nbsp;(Interior Design)&nbsp;<br /> - งานตกแต่งภายนอก&nbsp;(Exterior Design)&nbsp;<br /> - งานจัดสวนและบริเวณ&nbsp;(Landscape Design)&nbsp;<br /> - งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า&nbsp;(Display)&nbsp;<br /> - การจัดนิทรรศการ&nbsp;(Exhibition)&nbsp;<br /> - การจัดบอร์ด&nbsp;<br /> - การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น&nbsp;ฯลฯ<br /> &nbsp;<br /> 5.&nbsp;การออกแบบสิ่งพิมพ์&nbsp;(Graphic Design)&nbsp;</span> <div><span style="font-size: 16px;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-CQzsbVLqupw/ThxtkAjxeeI/AAAAAAAAAD4/G5-Er-80Tic/s320/1274241852.jpg" /><br /> เป็นการออกแบบเพื่อทางผลิตงานสิ่งพิมพ์&nbsp;ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ&nbsp;หนังสือพิมพ์&nbsp;โปสเตอร์&nbsp;นามบัตร&nbsp;บัตรต่างๆ&nbsp;งานพิมพ์ลวดลายผ้า&nbsp;งานพิมพ์ภาพลงบนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ&nbsp;งานออกแบบรูปสัญลักษณ์&nbsp;&nbsp; เครื่องหมายการค้า&nbsp;ฯลฯ</span></div> </div> </div> <p style="font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><span style="font-size: 16px;">เทคนิคการคิดวิเคราะห์<br /> <br /> <span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดโดย ใช้สมองซีกซ้าย เป็นหลัก เป็นการคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุไปสู่ผล ตลอดจนการเชื่อมโยงความสำพันธ์ในเชิงเหตุและผล</span><br /> <br /> <br /> <font face="">ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์</font><br /> <br /> <span style="font-family: 'comic sans ms', cursive;">1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความ<br /> &nbsp; &nbsp; เป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ<br style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;" /> <br /> 2. เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา<br style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;" /> <br /> 3. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง<br style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;" /> <br /> 4. ช่วยประมาณความน่าจะเป็น<br /> <br /> ขอขอบคุณ-</span></span>http://chingching.myreadyweb.com/article/category-61314.html</p> Wed, 25 Feb 2015 20:08:00 +0700 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55541.html <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">รหัสวิชา ง 22101 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชื่อวิชา &nbsp;การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 &nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ช่วงชั้นที่ &nbsp;3 &nbsp;ชั้นปีที่ &nbsp;2 &nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ครูผู้สอน ดรุณี &nbsp; กันธมาลา</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย &nbsp;จังหวัดเชียงใหม่ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">บทที่ 6 &nbsp; &nbsp;เรื่อง &nbsp;ความคิดสร้างสรรค์กับโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">สาระที่ &nbsp;3: &nbsp;การออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">มาตรฐาน ง 3.1 &nbsp;: &nbsp;เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี &nbsp;ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา &nbsp;จินตนาการ &nbsp;และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ &nbsp;สร้างสิ่งของเครื่องใช้ &nbsp;วิธีการเชิงกลยุทธ์ &nbsp;ตามกระบวนการเทคโนโลยี &nbsp;สามารถตัดสินใจ &nbsp;เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต &nbsp;สังคม &nbsp;สิ่งแวดล้อม &nbsp;โลกของงานและอาชีพ</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับ สังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; จุดประสงค์การเรียนรู้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7. &nbsp;สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เรื่อง ความความคิดสร้างสรรค์ และโครงงานได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน &nbsp;มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">1. &nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. &nbsp; ความสามารถในการคิด</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. &nbsp; ความสามารถในการแก้ปัญหา</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. &nbsp; ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. &nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <br style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" /> <br style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" /> <strong style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong style="font-size: 14px;">กระบวนการทางเทคโนโลยี(Technological Process).</strong><br style="font-size: 14px;" /> <br style="font-size: 14px;" /> <br style="font-size: 14px;" /> <img height="322" id="il_fi" src="http://www.thaigoodview.com/files/u15253/ISP.gif" style="font-size: 14px; padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="459" /><br style="font-size: 14px;" /> <br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;กระบวนการเทคโนโลยี&nbsp;(Technological Process).</strong>&nbsp;คือ&nbsp; ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงจากทรัพยากรให้เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย&nbsp;ตามที่มนุษย์ต้องการและเปลี่ยนแปลงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์&nbsp;&nbsp;เพราะมนุษย์มีความต้องการใน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำรงชีวิต&nbsp;&nbsp;ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาที่อาจ เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น&nbsp;และบางครั้งปัญหาอาจเกิด การผลิตสิ่งของต่างๆไม่ตรงตามความต้องการไม่ได้คุณภาพจึงต้องมีการออกแบบ เพื่อจะนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว.<br style="font-size: 14px;" /> ความสำคัญของกระบวนการทางเทคโนโลยี.<br style="font-size: 14px;" /> 1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> 2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา.<br style="font-size: 14px;" /> 3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">&nbsp;ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนทางเทคโนโลยีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่.</strong><br style="font-size: 14px;" /> 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identification the problem,need&nbsp;or preference).<br style="font-size: 14px;" /> ละเอียด&nbsp;หรือกำหนดขอบเขตการแก้ปัญหา ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยเขียนเป็นข้อความสั้น ๆให้ได้ใจความชัดเจน.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ(Information).&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อกำหนดปัญหาหรือความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ เก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ทุกด้านที่&nbsp;เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการที่กำหนดไว้ ทำได้หลายวิธี เช่น.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่างๆ.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สำรวจตัวอย่างในท้องตลาด.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สัมภาษณ์พูดคุยกับคนอื่น.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; ระดมสมองหาความคิด.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และจากแผ่นซีดีเสริมความรู้ ฯลฯ.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การได้วิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในหลายแบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหาที่เราต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และถือว่าเป็นช่องทางของการบูรณาการได้ดีที่สุด.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;3.เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection of the best possible solution).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ใน ขั้นนี้ เป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับแก้ปัญหา โดยนำข้อมูล และความรู้ที่รวบรวมได้มาประกอบกันจนได้ข้อสรุปว่า จะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการเป็นแบบใด โดยวิธีการที่เลือกอาจยึดแนวที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้น (Better) สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น(Fasterspeed)&nbsp;ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านี้ จะต้องสอดคล้องกับทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;4.ออกแบบและปฏิบัติ (Design and making).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสมอไป อาจเป็นวิธีการก็ได้ และการออกแบบไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเสมอไป อาจเป็นแค่ลำดับความคิด หรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนซึ่งรวมปฏิบัติการลงไปด้วย นั่นคือเมื่อออกแบบแล้วต้องลงมือทำ และลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ออกแบบไว้.<br style="font-size: 14px;" /> 5.ทดสอบ (Testing to see if it works).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการนั้นทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าใช้งานหรือทำงาน ได้ หรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไร ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือ ปรับปรุง แก้ไข.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;6.การปรับปรุง (Modification and improvement).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; หลังจากการทดสอบผลแล้วพบว่า สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น หรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ทำงานมีข้อบกพร่อง&nbsp;ก็ทำการปรับปรุงแก้ไข โดยอาจเลือกวิธีการใหม่ก็ได้คือย้อนไปขั้นตอนที่ 3.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;7.ประเมินผล (Assessment).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดีตามวิธีการที่ออกแบบแล้ว ก็นำมาประเมินผลโดยรวมโดยพิจารณาดังนี้<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &bull; สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้หรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&bull; แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&bull; ต้นทูนสูงเกินไปหรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;<img height="331" id="il_fi" src="http://www.thaigoodview.com/files/u15337/knowledgetech.jpg" style="font-size: 14px; padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="480" /><br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.</strong><br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;ไม่ ว่าเราจะทำงานใดก็ตาม ปัญหาเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ปัญหามีหลายวิธี ขึ้นกับชนิดของาน วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ และการแก้ปัญหาอาจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จึงควรยึดหลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เสียเวลา หลงทาง และสับสน วิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป ก่อนที่จะใช้วิธีแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะขอยกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยทั้วไป มาให้พิจารณาดูจำนวนหนึ่ง<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ&nbsp;การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธี การต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ส่วนมากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถทำซ้ำได้ง่ายในกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยแก้ปัญหา จำเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;วิธี การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีคล้ายกับการแก้ปัญกาทางวิศวกรรมมาก แต่ในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ให้รอบคอบเสียก่อน ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่ใช้เครื่องมือวิเศษที่จะแก้ปัญหได้ทุกเรื่อง<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นอก จากนี้ยังจะต้องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อไม่ให้เป็นการลงทุนที่เสียเปล่า ต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับงาน จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่เกินความจำเป็น<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะกับระบบงานที่ต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งซากและมีปริมาณงานมากหรือ งานที่ต้องการความรวดเร็วในการคำนวณเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้ วิธีการโดยทั้วไปคือ ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือระบบการทำงานแบบเดิม มาใช้ระบบงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยทำงานเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด เท่าที่สามารถจะทำแทนคนได้<br /> <br /> ขอขอบคุณ-</span></strong><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;">http://chingching.myreadyweb.com/article/category-61310.html</span> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">รหัสวิชา ง 22101 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชื่อวิชา &nbsp;การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 &nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ช่วงชั้นที่ &nbsp;3 &nbsp;ชั้นปีที่ &nbsp;2 &nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ครูผู้สอน ดรุณี &nbsp; กันธมาลา</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย &nbsp;จังหวัดเชียงใหม่ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">บทที่ 6 &nbsp; &nbsp;เรื่อง &nbsp;ความคิดสร้างสรรค์กับโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">สาระที่ &nbsp;3: &nbsp;การออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">มาตรฐาน ง 3.1 &nbsp;: &nbsp;เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี &nbsp;ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา &nbsp;จินตนาการ &nbsp;และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ &nbsp;สร้างสิ่งของเครื่องใช้ &nbsp;วิธีการเชิงกลยุทธ์ &nbsp;ตามกระบวนการเทคโนโลยี &nbsp;สามารถตัดสินใจ &nbsp;เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต &nbsp;สังคม &nbsp;สิ่งแวดล้อม &nbsp;โลกของงานและอาชีพ</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;เข้าใจความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับ สังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; จุดประสงค์การเรียนรู้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. &nbsp;อธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของ โครงงาน</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. &nbsp;บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. &nbsp;สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเว็บไซต์ได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6. &nbsp;นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7. &nbsp;สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ เรื่อง ความความคิดสร้างสรรค์ และโครงงานได้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน &nbsp;มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">1. &nbsp; ความสามารถในการสื่อสาร&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. &nbsp; ความสามารถในการคิด</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. &nbsp; ความสามารถในการแก้ปัญหา</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. &nbsp; ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต&nbsp;</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. &nbsp; ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี</span></div> <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <br style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" /> <br style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" /> <strong style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong style="font-size: 14px;">กระบวนการทางเทคโนโลยี(Technological Process).</strong><br style="font-size: 14px;" /> <br style="font-size: 14px;" /> <br style="font-size: 14px;" /> <img height="322" id="il_fi" src="http://www.thaigoodview.com/files/u15253/ISP.gif" style="font-size: 14px; padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="459" /><br style="font-size: 14px;" /> <br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;กระบวนการเทคโนโลยี&nbsp;(Technological Process).</strong>&nbsp;คือ&nbsp; ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงจากทรัพยากรให้เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย&nbsp;ตามที่มนุษย์ต้องการและเปลี่ยนแปลงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์&nbsp;&nbsp;เพราะมนุษย์มีความต้องการใน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำรงชีวิต&nbsp;&nbsp;ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาที่อาจ เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น&nbsp;และบางครั้งปัญหาอาจเกิด การผลิตสิ่งของต่างๆไม่ตรงตามความต้องการไม่ได้คุณภาพจึงต้องมีการออกแบบ เพื่อจะนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว.<br style="font-size: 14px;" /> ความสำคัญของกระบวนการทางเทคโนโลยี.<br style="font-size: 14px;" /> 1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> 2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา.<br style="font-size: 14px;" /> 3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">&nbsp;ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนทางเทคโนโลยีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่.</strong><br style="font-size: 14px;" /> 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identification the problem,need&nbsp;or preference).<br style="font-size: 14px;" /> ละเอียด&nbsp;หรือกำหนดขอบเขตการแก้ปัญหา ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยเขียนเป็นข้อความสั้น ๆให้ได้ใจความชัดเจน.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ(Information).&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อกำหนดปัญหาหรือความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ เก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ทุกด้านที่&nbsp;เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการที่กำหนดไว้ ทำได้หลายวิธี เช่น.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่างๆ.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สำรวจตัวอย่างในท้องตลาด.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สัมภาษณ์พูดคุยกับคนอื่น.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; ระดมสมองหาความคิด.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และจากแผ่นซีดีเสริมความรู้ ฯลฯ.&nbsp;<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การได้วิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในหลายแบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหาที่เราต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และถือว่าเป็นช่องทางของการบูรณาการได้ดีที่สุด.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;3.เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection of the best possible solution).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ใน ขั้นนี้ เป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับแก้ปัญหา โดยนำข้อมูล และความรู้ที่รวบรวมได้มาประกอบกันจนได้ข้อสรุปว่า จะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการเป็นแบบใด โดยวิธีการที่เลือกอาจยึดแนวที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้น (Better) สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น(Fasterspeed)&nbsp;ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านี้ จะต้องสอดคล้องกับทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;4.ออกแบบและปฏิบัติ (Design and making).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสมอไป อาจเป็นวิธีการก็ได้ และการออกแบบไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเสมอไป อาจเป็นแค่ลำดับความคิด หรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนซึ่งรวมปฏิบัติการลงไปด้วย นั่นคือเมื่อออกแบบแล้วต้องลงมือทำ และลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ออกแบบไว้.<br style="font-size: 14px;" /> 5.ทดสอบ (Testing to see if it works).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการนั้นทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าใช้งานหรือทำงาน ได้ หรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไร ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือ ปรับปรุง แก้ไข.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;6.การปรับปรุง (Modification and improvement).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; หลังจากการทดสอบผลแล้วพบว่า สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น หรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ทำงานมีข้อบกพร่อง&nbsp;ก็ทำการปรับปรุงแก้ไข โดยอาจเลือกวิธีการใหม่ก็ได้คือย้อนไปขั้นตอนที่ 3.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;7.ประเมินผล (Assessment).<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดีตามวิธีการที่ออกแบบแล้ว ก็นำมาประเมินผลโดยรวมโดยพิจารณาดังนี้<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &bull; สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้หรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&bull; แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&bull; ต้นทูนสูงเกินไปหรือไม่.<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;<img height="331" id="il_fi" src="http://www.thaigoodview.com/files/u15337/knowledgetech.jpg" style="font-size: 14px; padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="480" /><br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.</strong><br style="font-size: 14px;" /> <strong style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;ไม่ ว่าเราจะทำงานใดก็ตาม ปัญหาเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ปัญหามีหลายวิธี ขึ้นกับชนิดของาน วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ และการแก้ปัญหาอาจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จึงควรยึดหลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เสียเวลา หลงทาง และสับสน วิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป ก่อนที่จะใช้วิธีแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะขอยกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยทั้วไป มาให้พิจารณาดูจำนวนหนึ่ง<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ&nbsp;การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธี การต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ส่วนมากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถทำซ้ำได้ง่ายในกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยแก้ปัญหา จำเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;วิธี การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีคล้ายกับการแก้ปัญกาทางวิศวกรรมมาก แต่ในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ให้รอบคอบเสียก่อน ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่ใช้เครื่องมือวิเศษที่จะแก้ปัญหได้ทุกเรื่อง<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นอก จากนี้ยังจะต้องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อไม่ให้เป็นการลงทุนที่เสียเปล่า ต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับงาน จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่เกินความจำเป็น<br style="font-size: 14px;" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะกับระบบงานที่ต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งซากและมีปริมาณงานมากหรือ งานที่ต้องการความรวดเร็วในการคำนวณเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้ วิธีการโดยทั้วไปคือ ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือระบบการทำงานแบบเดิม มาใช้ระบบงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยทำงานเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด เท่าที่สามารถจะทำแทนคนได้<br /> <br /> ขอขอบคุณ-</span></strong><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;">http://chingching.myreadyweb.com/article/category-61310.html</span> Wed, 25 Feb 2015 20:07:00 +0700 my profile http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55130.html <span style="color:#000000;"><strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ชื่อ</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;เด็กหญิง กาญจนา &nbsp;เล้าอติมาน ชื่อเล่น จู</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">อายุ</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;14 ปี&nbsp;</span><br /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">วันเกิด</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;9 ตุลาคม 2543</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ชั้น&nbsp;</strong><span style="font-size: 14px;">มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 11</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">โรงเรียน</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;ยุพราชวิทยาลัย</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ที่อยู่</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;91-93 ถ.กองทราย&nbsp;</span><span style="font-size: 14px;">ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;088-1405921</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ชอบสี</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;ม่วง</span></span><br /> &nbsp;<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QjHaMG4xHQg" width="560"></iframe> Wed, 25 Feb 2015 20:02:00 +0700 คำอธิบายรายวิชา http://kanjana09.myreadyweb.com/article/topic-55131.html <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>&nbsp; โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย&nbsp;&nbsp; จังหวัดเชียงใหม่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ภาคเรียนที่&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;1</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ปีการศึกษา&nbsp;</strong><strong>2555</strong><br /> <strong>รหัสวิชา</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ง&nbsp;&nbsp; 22101&nbsp; และ ง 22102&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ชื่อวิชา</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>จำนวนน้ำหนัก&nbsp;</strong><strong>/&nbsp;</strong><strong>หน่วยกิต</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>เวลาเรียน&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ชั่วโมง / สัปดาห์<br /> <strong>ชื่อ</strong>&nbsp;ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.ชั้น&nbsp; ม&hellip;/&hellip;&nbsp;&nbsp;<strong>เลขประจำตัว</strong>&nbsp; &hellip;&hellip;&hellip;<br /> <strong>&nbsp;ครู ดรุณี&nbsp;&nbsp;&nbsp; กันธมาลา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการเรียนที่ได้</strong>&nbsp; .&hellip;&hellip;&hellip;<br /> &nbsp;</div> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="641"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="width: 36px;"><strong>ที่</strong></td> <td rowspan="2" style="width: 340px;"><strong>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง</strong></td> <td rowspan="2" style="width: 151px;"><strong>รหัสมาตรฐานช่วงชั้น</strong><br /> <strong>ที่เกี่ยวข้อง</strong></td> <td colspan="2" style="width: 114px;"><strong>ผลการประเมิน</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 57px;"><strong>ผ่าน</strong></td> <td style="width: 57px;"><strong>ไม่ผ่าน</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 36px;">1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> &nbsp;&nbsp; 7<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 340px;">&nbsp; ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี<br /> &nbsp; กระบวนการเทคโนโลยี<br /> &nbsp; การออกแบบและเทคโนโลยี<br /> &nbsp; พลังงานหมุนเวียน<br /> &nbsp; หลัก4 R กับการลดใช้พลังงาน<br /> &nbsp; ความคิดสร้างสรรค์โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี<br /> &nbsp;&nbsp; ถ่ายทอดความคิด/รายงาน/นำเสนอผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 151px;">มาตรฐาน ง 3.1<br /> มาตรฐาน ง 3.1<br /> มาตรฐาน ง 3.1<br /> มาตรฐาน ง 3.1<br /> มาตรฐาน ง 1.2<br /> มาตรฐาน ง1.1,3.1,4.1,5.1<br /> มาตรฐาน ง 1.1,3.1,4.1<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 57px;">&nbsp;</td> <td style="width: 57px;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">บันทึกผลการเรียน&nbsp; (เพิ่มเติม)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..<br /> &nbsp;<br /> ลงชื่อ<br /> (<strong>ครูดรุณี&nbsp;&nbsp; กันธมาลา&nbsp;&nbsp;</strong>)<br /> อาจารย์ประจำวิชา<br /> ลงชื่อ<br /> ( &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; )<br /> ผู้ปกครอง<br /> <img grayscale="t" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" /><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; รหัสวิชา&nbsp; ง&nbsp; &nbsp;&nbsp;22101&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชื่อวิชา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; จำนวนน้ำหนัก / หน่วยกิต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เวลาเรียน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชั่วโมง / สัปดาห์<br /> <strong>&nbsp; ครูดรุณี&nbsp;&nbsp; กันธมาลา</strong><br /> <strong>สาระการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1.&nbsp; ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี<br /> &nbsp; 2.&nbsp;&nbsp; กระบวนการเทคโนโลยี<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;3.&nbsp; &nbsp;การออกแบบและเทคโนโลยี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp; พลังงานหมุนเวียน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp; หลัก4 R กับการลดใช้พลังงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; ความคิดสร้างสรรค์โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.&nbsp; ถ่ายทอดความคิด/รายงาน/นำเสนอผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน</div> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>คำอธิบายรายวิชา</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (K) ศึกษาความหมาย ความสำคัญ&nbsp; ประโยชน์ของเทคโนโลยี&nbsp; กระบวนการเทคโนโลยี&nbsp;<br /> การสร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี&nbsp; การจัดการเทคโนโลยีแบบยั่งยืน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (A)&nbsp; กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ&nbsp; ทดสอบปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับงาน&nbsp; ปลอดภัยต่อชีวิต&nbsp; สังคม และสิ่งแวดล้อม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( P ) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ&nbsp; นำไปสู่การสร้างต้นแบบ&nbsp; สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ&nbsp; ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง&nbsp; ใช้ทรัพยากร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <img grayscale="t" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" /><br /> คำอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม<br /> ช่วงชั้นที่&nbsp; 3<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; รหัสวิชา&nbsp; ง&nbsp;&nbsp; 22102&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รายวิชา&nbsp;&nbsp; การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชั้นมัธยมศึกษาปีที่&nbsp; 2<br /> &nbsp;&nbsp; จำนวนน้ำหนัก / หน่วยกิต&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จำนวนเวลา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชั่วโมง / สัปดาห์<br /> <strong>ครูดรุณี&nbsp; กันธมาลา</strong></div> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (K)&nbsp; ศึกษาความหมาย ความสำคัญ&nbsp; ประโยชน์ของเทคโนโลยี&nbsp; กระบวนการเทคโนโลยี&nbsp; การสร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี&nbsp; การจัดการเทคโนโลยีแบบยั่งยืน</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (A)&nbsp; กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ&nbsp; ทดสอบปรับปรุง&nbsp; แก้ไข และประเมินผลตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับงาน&nbsp; ปลอดภัยต่อชีวิต&nbsp; สังคม และสิ่งแวดล้อม</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( P )&nbsp; เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ&nbsp; นำไปสู่การสร้างต้นแบบ&nbsp; สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ&nbsp; ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง&nbsp; ใช้ทรัพยากร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>แบบบันทึกผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชา</strong>&nbsp;<br /> <strong>โครงสร้างรายวิชา&nbsp; การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34&nbsp; (ออกแบบ)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่&nbsp;&nbsp;</strong><strong>2&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>ภาคเรียนที่&nbsp;</strong><strong>1&nbsp; ปีการศึกษา&nbsp; 2555&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จำนวน&nbsp; 10&nbsp; &nbsp;&nbsp;คาบ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เวลา&nbsp; 50&nbsp; นาที</strong></div> <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ครูดรุณี&nbsp;&nbsp; กันธมาลา</strong></div> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; width: 661px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="661"> <tbody> <tr> <td style="width: 53px;"><strong>ลำดับที่</strong></td> <td style="width: 160px;"><strong>ชื่อหน่วยการเรียนรู้</strong></td> <td style="width: 139px;"><strong>ตัวชี้วัด</strong></td> <td style="width: 200px;"><strong>สาระสำคัญ</strong></td> <td style="width: 56px;"><strong>เวลา</strong><br /> <strong>(ชั่วโมง)</strong></td> <td style="width: 53px;"><strong>น้ำหนักคะแนน</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 53px; height: 59px;">1.</td> <td style="width: 160px; height: 59px;">ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี</td> <td style="width: 139px; height: 59px;">อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 200px; height: 59px;">เทคโนโลยี&nbsp; เป็นการนำความรู้&nbsp; ทักษะ&nbsp; และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา&nbsp; หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต&nbsp; เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนในปัจจุบันเกิดเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม&nbsp; และสร้างสรรค์&nbsp;</td> <td style="width: 56px; height: 59px;">2</td> <td style="width: 53px; height: 59px;">5</td> </tr> <tr> <td style="width: 53px; height: 59px;">2.</td> <td style="width: 160px; height: 59px;">กระบวนการเทคโนโลยี<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 139px; height: 59px;">อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 200px; height: 59px;">กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาที่สนองความต้องการของมนุษย์โดยมีการระบุปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล&nbsp; เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา&nbsp; เลือกวิธีการแก้ปัญหา&nbsp; การออกแบบ&nbsp; และปฏิบัติการทดสอบ&nbsp; ปรับปรุงและประเมินผล</td> <td style="width: 56px; height: 59px;">2</td> <td style="width: 53px; height: 59px;">5</td> </tr> </tbody> </table> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; width: 663px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="663"> <tbody> <tr> <td style="width: 54px; height: 60px;">3.</td> <td style="width: 160px; height: 60px;">การออกแบบและเทคโนโลยี<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 139px; height: 60px;">สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ&nbsp; หรือภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 201px; height: 60px;">&nbsp; การออกแบบทางเทคโนโลยี เป็นการลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ&nbsp; การที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดหรือจินตนาการต้องอาศัยทักษะพื้นฐานในการวาดภาพ&nbsp; เพื่อสื่อสารความคิดในการทำงานให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</td> <td style="width: 56px; height: 60px;">2</td> <td style="width: 53px; height: 60px;">5</td> </tr> </tbody> </table> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="661"> <tbody> <tr> <td style="width: 53px; height: 59px;">4.</td> <td style="width: 160px; height: 59px;">พลังงานหมุนเวียน</td> <td style="width: 139px; height: 59px;">เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต&nbsp; สังคม&nbsp; สิ่งแวดล้อม&nbsp; และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</td> <td style="width: 200px; height: 59px;">พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้มาจากกระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล หรือแม้แต่ขยะมูลฝอย&nbsp; การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นการลดการใช้ทรัพยากร&nbsp; ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม</td> <td style="width: 56px; height: 59px;">2</td> <td style="width: 53px; height: 59px;">5</td> </tr> </tbody> </table> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="661"> <tbody> <tr> <td style="width: 53px; height: 59px;">5.</td> <td style="width: 160px; height: 59px;">4Rกับการลดใช้ทรัพยากร</td> <td style="width: 139px; height: 59px;">เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต&nbsp; สังคม&nbsp; สิ่งแวดล้อม&nbsp; และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</td> <td style="width: 200px; height: 59px;">หลัก 4R&nbsp; เป็นหลักการลดใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย&nbsp; repair reuse recycle reduce การลดการใช้ทรัพยากรต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนทุกคน</td> <td style="width: 56px; height: 59px;">2</td> <td style="width: 53px; height: 59px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</td> </tr> <tr> <td style="width: 53px; height: 59px;">6.</td> <td style="width: 160px; height: 59px;">ความคิดสร้างสรรค์ โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์<br /> /กระบวนการ/ถ่ายทอดความคิด/รายงาน/นำเสนอผลงาน</td> <td style="width: 139px; height: 59px;">สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ&nbsp; หรือภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้&nbsp; หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ</td> <td style="width: 200px; height: 59px;">การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต้องกระทำตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td style="width: 56px; height: 59px;">2</td> <td style="width: 53px; height: 59px;">20</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width: 552px;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จิตพิสัย(เข้าเรียน /ส่งงาน)</strong></td> <td style="width: 56px;">&nbsp;</td> <td style="width: 53px;"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width: 552px;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รวมตลอดภาคเรียน&nbsp;</strong></td> <td style="width: 56px;"><strong>12</strong></td> <td style="width: 53px;"><strong>&nbsp;40</strong></td> </tr> </tbody> </table> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ปลายภาค</strong><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">20&nbsp;</strong><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">คะแนน</strong><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <tbody> <tr> <td style="width: 159px;"><strong>วิธีการประเมิน</strong></td> <td style="width: 96px;"><strong>เวลา (ชั่วโมง)</strong></td> <td style="width: 64px;"><strong>คะแนน</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 159px;"><strong>ชิ้นงาน/ภาระงาน</strong></td> <td style="width: 96px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12</td> <td style="width: 64px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40</td> </tr> <tr> <td style="width: 159px;"><strong>สอบปลายภาค</strong></td> <td style="width: 96px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</td> <td style="width: 64px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</td> </tr> </tbody> </table> Wed, 25 Feb 2015 18:52:00 +0700